องค์ความรู้ (Book)

คู่มือ Design Thinking

โดย ทีมงานจาก d.school มหาวิทยาลัย Standford ด้วยความอนุเคราะห์จากอาจารย์วิริยา วิจิตรวาทการ

ไขความหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 8 ประเด็นสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อลดความสับสนต่อการนำแนวคิดและแนวปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กร
ผู้เข้าชม  327