ธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve "อาชีพที่ใช่ ชีวิตที่ชอบ"

"เราคือกิจการเพื่อสังคมที่ต้องการเห็นสังคมที่ทุกคนได้พบและได้ทำในสิ่งที่ตนเองรัก เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าต่อตนเอง และแบ่งปันคืนสู่สังคม"

เพราะพวกเราเชื่อว่า การได้ประกอบอาชีพที่เรารัก เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญต่อ ความสุขในการทำงาน การเคารพในงานที่ทำ การเห็นคุณค่าในการประกอบอาชีพที่เท่าเทียมกัน การแบ่งปันคืนสู่คนรอบข้างและสังคมด้วยการประกอบอาชีพของตนเอง เราจึงต้องการช่วยสนับสนุนให้เด็กมัธยมของประเทศไทยค้นพบตัวตนหรืออาชีพที่อยากทำ

"เด็กมัธยมของไทยไม่สามารถตัดสินใจวางแผนการเรียน และตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคตของตนเองได้อย่างมั่นใจ"

เพราะว่าเด็กมัธยมของประเทศเราจะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญต่อชีวิต นั่นคื การตัดสินใจเลือกสายการเรียนตอนเลื่อนชั้นขึ้นมัธยมปลาย และการตัดสินใจเลือกคณะที่จะเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งๆที่ตัวพวกเขา ยังไม่มีภาพเป้าหมายว่า ตัวเขาอยากจะโตขึ้นมาประกอบอาชีพอะไร? อยากจะสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาในสังคมนี้บ้าง? รวมถึงไม่มีความรู้เกี่ยวกับโลกของการทำงานและการประกอบอาชีพเลยแม้แต่น้อย!

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นำมาซึ่งปัญหาการศึกษาทั้งการที่เด็กๆ ไม่สนใจเรียน ไม่มีความสุขในการเรียน นอกจากนี้เด็กๆ กลุ่มนี้จะขาดแรงจูงใจ ขาดควาตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่เพียงผลที่จะเกิดต่อตัวเด็กเองหรือระบบการศึกษาเท่านั้น แต่การที่เด็กตัดสินใจเลือกสายอาชีพโดยมีข้อมูลไม่สมบูรณ์จนทำให้เด็กมีการตัดสินใจเลือกแค่บางสายอาชีพ เลือกตามผู้ปกครอง เลือกตามกระแสสังคม ยังทำให้สังคมขาดความหลากหลายทางอาชีพ เกิดการล้นเกินในตลาดแรงงานบางสายอาชีพและขาดแคลนแรงงานในบางสายอาชีพ และที่สำคัญประเทศชาติจะต้องสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีความตั้งใจ มีความเคารพในอาชีพที่ทำ ละทิ้งศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

a-chieve สร้างกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมด้านการแนะแนวอาชีพเพื่อเปิดโอกาสในการทำความรู้จักกับอาชีพรอบตัวให้กับเด็กมัธยมและผู้ที่สนใจ รวมถึงสร้างฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลอาชีพและสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในกระบวนการแนะแนวอาชีพสำหรับเผยแพร่ในวงกว้างผ่านช่องทางออนไลน์  รายละเอียดของส่วนต่างๆ ที่กิจการเพื่อสังคม a-chieve ดำเนินกงานอยู่ มีดังนี้

  • สร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ด้านการแนะแนวอาชีพ

         เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อาชีพรอบตัวให้กับเด็กมัธยมทั่วประเทศ และเพื่อเป็นกิจกรรมแนะแนวอาชีพต้นแบบสำหรับครูแนะแนวที่สนใจนำไปใช้เสริมการเรียนการสอนในห้องแนะแนวของตนเอง ในปัจจุบัน a-chieve ได้สร้างสรรค์กิจกรรมแนะแนวอาชีพขึ้นมาแล้ว 5 รูปแบบ โดยแต่ละกิจกรรมจะถูกจัดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกันตลอดปี ดังนี้

         a) Talk ชิด   b) a-chieve shadow :โตแล้วไปไหน?  c) OPEN WORLD เปิดโลกสายอาชีพ  d) เทศกาลฟักฝันเฟส "หยุดฝันฟุ้ง แล้วมุ่งทำฝันให้เป็นจริง

  • พัฒนาความรู้สำหรับสนับสนุนการค้นคว้าด้วยตนเองของเด็กมัธยมและสนับสนุนการออกแบบการเรียนการสอนของครูแนะแนว

         เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการให้สังคมของเราเต็มไปด้วยผู้คนที่ค้นพบสิ่งที่ตนเองรักและทำเป็นอาชีพได้ เพียงแค่การสร้างกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้เป็นต้นแบบอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ในอีดด้านหนึ่งเราจึงต้องสนับสนุนการค้นหาคำตอบในเรื่องอาชีพในอนาคตของเด็กๆและสนับสนุนการเรียนการสอนของงานแนะแนวอาชีพตามโรงเรียนด้วย

a) Talk ชิด

b) a-chieve shadow: โตแล้วไปไหน?

c) OPENWORLD : เปิดโลกสายอาชีพ

Talk ชิด กิจกรรมแนะแนวอาชีพขนาดเล็กที่เปิดโอกาสให้เด็กมัธยมได้มานั่งจับเข่าพูดคุยและถามคำถามอย่างใกล้ชิด เพื่อเคลียร์ทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับอาชีพที่ยังค้างคาอยู่ในใจ

ดูรายลเอียดกิจกรรมได้ที่

http://www.a-chieve.org/experience/talk

เป็นกิจกรรมแนะแนวอาชีพในรูปแบบ job shadow ที่แรกของประเทศไทยที่เปิดกว้างให้เด็กมัธยมที่สนใจจากทั่วประเทศได้สมัครเข้ามาสัมผัสบรรยากาศการทำงานจริง ซึ่งจะถูกจัดขึ้นในทุกๆช่วงปิดเทอมของทุกปี

ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่

http://www.a-chieve.org/experience/shadow

กิจกรรมแนะแนวอาชีพที่รวบรวมพี่ต้นแบบอาชีพที่เป็นคนทำงานในแต่ละอาชีพมาพูดคุย บอกเล่าถึงข้อมูลอาชีพของตนเองให้น้องๆ มัธยมได้เห็นภาพเกี่ยวกับอาชีพที่ใผ่ผัน และอาชีพใกล้เคียงอื่นๆ ได้มากเพียงพอที่จะนำไปใช้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจวางแผนอนาคตได้

ดูรายละเอียดได้ที่

http://www.a-chieve.org/experience/openworld

d) เทศกาลฟักฝันเฟส "หยุดฝันฟุ้ง แล้วมุ่งทำฝันให้เป็นจริง

พัฒนาความรู้สำหรับสนับสนุนการค้นคว้าด้วยตนเอง

 

งานเทศกาลสำหรับการแนะแนวอาชีพงานแรกของประเทศไทยที่เปิดให้เด็กมัธยมจากทั่วประเทศได้เข้ามาค้นหาอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองกับพี่ต้นแบบอาชีพมากกว่า 60 อาชีพ และกิจกรรมค้นหาตนเองอีกกว่า 10 กิจกรรม ที่อยู่ภายในงาน

ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่

http://www.a-chieve.org/experience/fukfunfest

พัฒนาความรู้สำหรับสนับสนุนการค้นคว้าด้วยตนเองของเด็กมัธยมและสนับสนุนการออกแบบการเรียนการสอนของครูแนะแนว เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการให้สังคมของเราเต้มไปด้วยผู้คนที่ค้นพบสิ่งที่ตนเองรักและทำเป็นอาชีพได้ เพียงแค่การสร้างกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้เป็นต้นแบบอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ในอีกด้านหนึ่งเราจึงต้องสนับสนุนการค้นหาคำตอบในเรื่องอาชีพในอนาคตของเด็กๆและสนับสนุนการเรียนการสอนของงานแนะแนวอาชีพตามโรงเรียนด้วย

a-chieve จึงได้พยายามรวบรวมข้อมูลอาชีพจากสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อให้ออกมาเป็นคลังข้อมูลอาชีพออนไลน์ที่สามารถช่วยเด็กๆในการตัดสินใจวางแผนอนาคต และที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนของงานแนะแนวอาชีพ

สามารถเข้าชมคลังข้อมูลอาชีพของเราได้ที่

http://www.a-chieve.org/information/occupation

  1. จำนวนเด็กมัธยมที่เคยสมัครเข้ามาจากทั่วประเทศทุกภาค 11,010 คน
  2. จำนวนเด็กมัธยมที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม 4,158 คน
  3. จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ a-chieve.org (ปี 2015) 174,417 คน
  4. เด็กมัธยมที่เคยเข้าร่วมมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

          - เด็กมัธยมที่เข้าร่วมรู้จักทบทวนตนเอง และมีความตั้งใจที่จะค้นหาตนเองผ่านการลองทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น

          - เด็กมัธยมที่เข้าร่วมมีความสนใจที่จะเรียนรู้ด้านอาชีพรอบตัวและโลกของการทำงานพร้อมมีความกล้าที่จะออกเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น

          - เด็กมัธยมที่เข้าร่วมสามารถตอบตัวเองและเลือกได้ดียิ่งขึ้นว่า อนาคตอยากเรียนและทำอาชีพอะไรเพราะอะไร

ช่องทางการจัดจำหน่าย ความต้องการอื่นๆ ความรู้

ผู้เข้าชม  158