รวยบุญ ผ้าธรรมชาติ

ราวต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 ในสภาวะบรรยากาศสังคมที่ซับซ้อน จึงเกิดห้วงอารมณ์อยากใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับกิจการเล็กๆในจังหวัดบ้านเกิดอย่างเมืองน่าน แถมยังได้บุญด้วย จึงเป็นที่มาของชื่อ “รวยบุญ” เราจะสร้างรายได้และสร้างบุญไปพร้อมๆกันผ่านภูมิปัญญาดั้งเดิม คือ “ผ้าธรรมชาติ”

เป้าหมายหลัก คือ “ความอยาก” ความอยากแรก คือ อยากที่จะทำกิจการ อยากทำอะไรเพื่อสังคม เราจึงได้แนวคิดเรื่อง “กิจการเพื่อสังคม” หรือ Young Social Enterprise ซึ่งเป็นแนวคิดธุรกิจที่แสวงหารายได้ และช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคม และนี่จึงแนวคิดนี้สอดคล้องกับความอยากของเรา “ผ้าธรรมชาติ” จึงเป็นความอยากอย่างที่สองที่เราต้องการรักษาและอยากเห็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ระหว่าง คนและคน, คนและวัฒนธรรม และ คนและต้นไม้

- สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ
- สร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นความหลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการ ผ่านดีไซน์การออกแบบที่ร่วมสมัย สามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาสและวัย
- พัฒนาการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างสินค้า

ตัวอย่างสินค้า

ตัวอย่างสินค้า

ระหว่างคนและคน นั้นหมายถึงการเกื้อกูลรายได้ ผ้าหนึ่งผืน ชุดหนึ่งชุด เราช่วยใครได้บ้าง คนปั่นฝ้าย คนหาสีย้อม คนทำกี่ทอผ้า คนทอผ้า คนย้อมสีผ้า คนตัดผ้า ทุกๆครั้งที่เราสั่งผ้า คุณลุงคุณป้าจากที่เคยและคิดจะเลิกทำ ก็มีกำลังใจกลับมาทำผ้าอีกครั้ง และเราก็มีความสุขทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มเหล่าส่งกลับมา
ระหว่างคนและวัฒนธรรม ผ้าธรรมชาติคือวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิม การสร้างลวดลายบนผืนผ้า การบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนรุ่นก่อนผ่านลายผ้า ทุกวันนี้มีเพียงคนไม่กี่คนที่เข้าใจและสามารถทำได้ ซึ่งส่วนมากแล้วคือผู้สูงวัย ฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าทำไมคนรุ่นใหม่จึงเป็นบุคคลที่ควรสืบต่อวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาเหล่านี้ และเราก็ขอเป็นจุดเริ่มต้นของคนรุ่นใหม่ที่อยากสานเจตนารมย์
ระหว่างคนและต้นไม้ สีจากธรรมชาติที่เราใช้ ต่างสกัดมาจากสีของ เปลือกไม้ ใบ ผล ดอก ราก และแน่นอน ทุกครั้งที่เราใช้ประโยชน์จาก 1 ต้น เราต้องปลูกต้นใหม่เพื่อทดแทนเสมอ เราจึงตระหนักดีว่า เราต้องรักและใส่ใจต้นไม้มากเพียงใด เราจึงอยู่ด้วยกันแบบพึ่งพา “ต้นไม้พึ่งเรา เราพึ่งต้นไม้”

ช่องทางการจัดจำหน่าย ความต้องการอื่นๆ ความรู้

ผู้เข้าชม  63