สร้างสรรค์การอยู่ร่วมกัน

ทุกธุรกิจมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและปลดปล่อยของเสียซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงมุ่งมั่นรับผิดชอบตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างจนถึงการดำเนินงานของโรงแรม ร้านอาหาร และร้าน จัดจำหน่ายให้เป็นไปอย่างยั่งยืนในทุกๆ ที่ที่เราดำเนินการอยู่เท่าที่เราจะสามารถทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติที่เกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป กลุ่มธุรกิจโรงแรม ของเราดำเนินงานในพื้นที่ที่หลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่งดงาม ทั้งหาดทรายไปจนถึงป่าไม้ที่เขียวชอุ่ม พื้นที่เหล่านี้อาจไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอีกต่อไป หากพืชพันธุ์ สัตว์ป่าและปะการังในระบบนิเวศบริเวณนั้นถูกทำลาย การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นประเด็นสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเรา โครงการหลักด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ช้างเอเชีย มูลนิธิโกลเด้นไทรแองเกิล เอลเลเฟ่น โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล อาทิ โครงการปลูกปะการัง โครงการอนุรักษ์พะยูน และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต

ผู้เข้าชม  65