โครงการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ

โครงการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ

โครงการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ (Effective Microorganisms)อาคารสำนักงานเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีการบริโภค และมีขยะเปียกเหลือทิ้งจำนวนมากในแต่ละวัน จึงดำเนินโครงการจัดทำน้ำหมักชีวภาพในอาคารชินวัตร 2 และ 3 โดยผลผลิตที่ได้จะนำไปใช้บำบัดน้ำเสีย ลดปฏิกูลบ่อตกตะกอน ทำความสะอาดห้องน้ำแทนการใช้สารเคมี และสามารถลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อีกด้วย นอกจากนั้นยังแจกจ่ายให้ประชาชนที่สนใจนำไปใช้ในครัวเรือน ทั้งนี้เป็นการลดภาระในการกำจัดขยะในสังคมเมืองใหญ่อีกด้วย

ผู้เข้าชม  79