ตลาดสีเขียว SC Green Market

ตลาดสีเขียว SC Green Market

เอสซี แอสเสท สร้างสังคมของโครงการ Green Market ในเรื่องของตลาดสินค้าอินทรีย์ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารปลอดสารพิษและใช้สินค้าจากชุมชน รวมถึงการสร้างมิตรภาพที่ดีตามหลัก Lively Neighbourhood มีกิจกรรมสันทนาการให้แก่ผู้เช่า พนักงาน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการ Social Enterprise (SE) สร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและด้วยตนเอง โดยมีการเปิดตลาดสีเขียวบริเวณล็อบบี้อาคารชินวัตร 3 ทุกพุธที่ 1 ของเดือน เริ่มมี.ค.-ธ.ค.58 สรุปจำนวนผู้ประกอบการเฉลี่ย 30 ร้าน/เดือน และผู้เข้าร่วมเฉลี่ย 650 คน/เดือน

ผู้เข้าชม  123