โครงการ Look Good Feel Better

7ปี....ที่บริษัทฯได้มีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูจิตใจ ผู้ป่วยมะเร็ง โดยการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เข้าไปเสริมกำลังใจและสร้างความสุขให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครอบคลุม 6 จังหวัด ทั่วประเทศ ได้แก่ ลำปาง อุดรธานี ลพบุรี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี รวมผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการในปี 2558 จำนวน 210 คน โดยมีจิตอาสาทั้งหมด 20 คน เข้ามาหมุนเวียนจัดกิจกรรมสาธิตการแต่งหน้า สอนวิธีโพกศีรษะ และกิจกรรมสร้างความสุขต่างๆ

สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ปี 2552-ปี 2557 จำนวน 683 คน 
ปี 2558   จำนวน  210 คน
รวม จำนวน 893 คน

สิ่งที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม

1.ผู้ป่วยมะเร้งมีความรู้สึกที่ดีขึ้นทางด้านจิตใจ มีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคร้ายที่กำลังเผชิญอยู่
2.ผู้ป่วยมะเร็ง ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากบริษัทชั้นนำในการผลิตเครื่องสำอางค์

ผู้เข้าชม  146