นิตยสารสารคดี

ดำเนินงานในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2528 โดยเป็นสื่อที่เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สังคมในประเด็นปัญหาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รวมถึงความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานความรู้ จากความมุ่งมั่นทำงานแนวสารคดีที่เจาะลึกและรอบด้าน จนได้รับการยอมรับว่าเป็นนิตยสารที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือในอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เราจะอนุรักษ์สิ่งต่างๆ ได้อย่างไร หากเราขาดความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา มนุษย์ไม่อาจดำรงอยู่โดยการทำลายสิ่งแวดล้อมและสรรพชีวิตอื่นจนหมดสิ้น
2. มองโลกแง่ดี ผลักดันด้านบวก สังคมมีปัญหา ทว่าพื้นที่ข่าวนำเสนอแต่เนื้อหาด้านลบที่ไร้ทางออก เราจะก้าวพ้นไปได้อย่างไร หากไม่ช่วยกันนำเสนอตัวอย่างที่ดี ทางออกที่สร้างสรรค์ จากประสบการณ์จริงของผู้คนที่เป็นแรงบันดาลใจและแนวทางดีๆ มีอยู่มากมาย แต่ไม่ค่อยได้รับการเผยแพร่
3. สังคมขาดการเรียนรู้ โลกกำลังขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว แต่คนไทยยังขาดการแสวงหาความรู้ บนพื้นฐานของการบันทึกสังคมและข้อเท็จจริงไว้อย่างเป็นหลักฐาน การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และฐานความรู้ตามหลักวิชาการ เราเชื่อมั่นว่าพลังของความรู้จะช่วยให้สังคมเข้าถึงความจริงและพัฒนาก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืน

นิตยสารสารคดี ซึ่งเป็นนิตยสารรายเดือนคุณภาพฉบับแรกของเมืองไทย ที่นำเสนอเรื่องและภาพแนวสารคดีทั้งเล่ม โดยฝีมือของนักเขียนและช่างภาพคนไทย ยึดมั่นการนำเสนอเรื่องราวและความรู้ที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างรอบด้าน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นิตยสารฉบับแรกๆ ของเมืองไทยที่สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษรีไซเคิล หมึกพิมพ์เพื่อสิ่งแวดล้อม มาจนถึงปัจจุบัน นิตยสารฉบับแรกๆ ของเมืองไทยที่จัดกิจกรรมสมาชิกอุปถัมภ์ เพื่อให้ผู้มีกำลัง ได้ช่วยให้นักเรียนและห้องสมุดของโรงเรียนห่างไกลมีโอกาสอ่านและเข้าถึงนิตยสารเช่นเดียวกับคนเมือง

นิตยสารฉบับแรกๆ ของเมืองไทยที่จัดกิจกรรมค่ายอบรมการเขียนสารคดีและถ่ายภาพแนวสารคดีเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะมาทำหน้าที่บันทึกสังคมแก่คนรุ่นต่อไป

ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓๗๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓๗๔ เมษายน ๒๕๕๙

ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓๗๓ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่องเด่นในฉบับ ดูรายละเอียด
•มหาสมุทรสุดปลายฝัน
•เทรลรันนิ่ง ผจญภัยในโลกแห่งการวิ่งวิบาก
•มาผลิบานในบ้านเพื่อน - สำรวจโลกตะปุ่มตะป่ำของนักเรียนเมียนมาแห่งตลาดไท
•Foto Essay – บัจจีรินกิ เด็กหญิงเอาถ่าน
•แถมพร้อมVAMOOSE นิตยสารท่องเที่ยว โดยทีมงานนายรอบรู้!

เรื่องเด่นในฉบับ  ดูรายละเอียด
•สติสู่สมัย พระไพศาล วิสาโล
•สัมภาษณ์ – เดชรัต สุขกำเนิด – รัฐไทยใต้เงาทุน “ธนรัฐ”
•Spotlight – “รื้อได้คือการยืนยัน ‘สองมาตรฐาน’ ทางกฎหมาย” – รศ. ชาตรี ประกิตนนทการ
•Foto Essay – คนอีสานหลังม่านงิ้ว •แถมพร้อม VAMOOSE นิตยสารท่องเที่ยว โดยทีมงานนายรอบรู้ !
เรื่องเด่นในฉบับ ดูรายละเอียด
•Bike Route ๑๐ เส้นทางสุดฮิป
•“คลื่นความโน้มถ่วง” การค้นพบแห่ง ๑ ศตวรรษที่จะไขปริศนาเอกภพ
•ความเชื่อระดับพิมพ์เขียว : ตี่จู๋เอี๊ย
•Foto Essay – Plastic Chair แถมพร้อม VAMOOSE นิตยสารท่องเที่ยว โดยทีมงานนายรอบรู้ !

1 แหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี
2 แรงบันดาลใจที่ขับเคลื่อนให้คนจำนวนมากเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่ออยู่ร่วมกับโลกใบนี้อย่างยั่งยืนและมีความสุข
3 สร้างงานบันทึกสังคม พัฒนานักเขียนและช่างภาพรุ่นใหม่ เพื่อร่วมกันทำหน้าที่เผยแพร่เรื่องราวดีๆ ให้สังคมอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี

ช่องทางการจัดจำหน่าย ความต้องการอื่นๆ ความรู้

ผู้เข้าชม  189