5 Newbies ผลผลิตจาก SE101

ผู้เขียน ศิรดา วิเศษศิริ (Content Creator)

สำหรับ Workshop Series SE101 ที่ผ่านมาทั้งหมด 12 บทเรียนนั้น เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความรู้และเครือข่าย ประกอบกับความพยายาม ขยัน อดทน และมุ่งมั่นในความต้องการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง ทำให้เหล่า Newbies ของเราได้มีวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นของตนเองได้ สำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่า Workshop SE 101 คืออะไร เรียนรู้เกี่ยวกับอะไร ทางเราจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆกันค่ะ

SE101 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) โดยมีวัตถุประสงค์บ่มเพาะและเตรียมความรู้เบื้องต้นอย่างครอบคลุมในด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และประชาชนที่สนใจ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมมาก่อนหรือผู้ที่ต้องการเริ่มต้นและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมของตนเองให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจ การตลาด กฎหมายเบื้องต้น และการออกแบบ เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านการอบรมกันด้วยความเข้มขน อบอุ่น สนุกสนานก็มีผู้ที่เริ่มพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมของตนเองออกมาเป็นรูปร่างได้สำเร็จท้งหมด 5 องค์กร ได้แก่ Blix Pop, Plant :D, Huggable, Heartist, Angel Life เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่แตกต่างกันไปในแต่ละด้าน แต่ละองค์กรจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะ

Blix Pop : Playground for all สนามจินตนาการสำหรับทุกคน “ไม่เห็นก็เล่นได้” วิสาหกิจเพื่อสังคมที่เล็งเห็นถึงความสุขเล็กๆของวัยเด็กที่เด็กพิการควรจะได้รับเหมือนกับเด็กทั่วไป ได้ทั้งความสนุกและยังเป็นของเล่นที่เสริมทักษะในด้านการรับรู้ การเข้าร่วมสังคมและยังเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้กับตัวเด็กอีกด้วย

Plant :D : “สังคมอาหารปลอดภัย” วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย โดยส่งเสริมให้ปลูกผักในพื้นที่บ้าน ถึงแม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆแต่ก็สามารถที่จะปลูกผักเพื่อส่งออกมาขายได้เหมือนกัน ซึ่งทางองค์กรได้เล็งเห็นถึงผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้่านเฉยๆ สามารถที่จะปลูกผักภายในบ้านและส่งออก เพื่อสร้างรายได้และมีกิจกรรมทำไปในตัวด้วย

Huggable : “shop for share” แบรนด์เสื้อผ้าที่ชวนคุณมาส่งต่อความอบอุ่นให้คุณตา คุณยาย โดยเสื้อยืดด้านหน้ามีคำว่า Huggable และด้านหลังมีคำว่า Hug ซึ่งจะถูกวางอยู่ในตำแหน่งที่เรากอดกันพอดี รายละเอียดน่ารักๆแต่มีความหมาย เสื้อยืดที่ส่งต่อความสุขอีกหนึ่งทอดให้กับคุณตา คุณยายที่ขาดแคลนเสื้อกันหนาวในภาคต่างๆ โดยที่เมื่อเราซื้อเสื้อทุกๆ 1 ตัว = ของขวัญกล่องใหญ่ให้คุณตาคุณยายในสถานสงเคราะห์คนชรา

Heartist : “กระเป๋าผ้าวิเศษจากช่างทอคนพิเศษ ” ผ้าทอที่เกิดจากเด็กออทิสติค ลวดลายอาจจะไม่ได้โดดเด่นหรือสวยงามเท่ากับช่างฝีมือ แต่ก็เกิดขึ้นจากความตั้งใจของเขาที่จะทำออกมา เป็นการเยียวยา บำบัดจิตใจ ฝึกสมาธิและมุ่งมั่นในการสร้างงานที่ได้รับมอบหมาย ช่วยให้เด็กพิการเกิดการพัฒนาในการควบคุมร่างกายและอารมณ์ พร้อมทั้งเกิดทักษะในการทำงานร่วมกันกับกลุ่มอาสาบุคคลทั่วไป

Angel Life : “Connected Health Care” แหล่งรวมข้อมูลสุขภาพที่มีความสะดวกและรวดเร็ว โดยใช้ IT เป็นสื่อกลางของข้อมูล ที่สามารถจะนำข้อมูลต่างๆมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็วในการตัดสินใจ 5 Newbies ของเราไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะ สิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมขึ้นมาได้นั้น คงจะหนีไม่พ้นคำว่า “แรงบันดาลใจ” และความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมและสนับสนุนในสิ่งที่เราตั้งใจให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นมากที่สุด แต่จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าขาดแรงสนับสนุนหลักจากประชาชนทั่วไปที่จะเป็นผู้ที่หยิบยื่นและผลักดันให้กิจการเหล่านี้ สามารถก้าวต่อไปได้และยังได้ช่วยเหลือผู้อื่นอีกต่อหนึ่งด้วย ช่วยเป็นแรงผลักดันและส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเหล่านี้ ให้เติบโตไปได้เรื่อยๆด้วยกันนะคะ

ผู้เข้าชม  496