"Angel Life" - 5 Newbies ผลผลิตจาก Workshop SE101

Content Creator : ศิรดา วิเศษศิริ

Angel life

ปัจจุบันโลกหมุนไปอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอินเตอร์เน็ตที่มอบทั้งความสะดวกสบาย และความรวดเร็วในการอำนวยความสะดวกในทุกๆด้าน รวมถึงสมัยนี้ไม่ว่าจะหาข้อมูลอะไรก็มักจะเลือกหาผ่านอินเตอรืเน็ตเป็นอันดับแรก ทั้งข้อมูลความรู้ การแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงข้อมูลด้านสุขภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งในบางครั้งที่เราหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต โดยไม่ได้รับคำแนะนจากแพทย์ตัวจริง ก็อาจจะทำให้เราได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและอาจจะทำให้เราตัดสินใจหลงเชื่อข้อมูลนั้นได้ เพราะฉะนั้น ธุรกิจเพื่อสังคม Angle Life จะสามารถตอบโจทย์ข้อมูล ความรู้ และการตัดสินใจต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพของเราได้เป็นอย่างดี สะดวก และรวดเร็ว

Angel Life ก่อตั้งโดยนายแพทย์พิพัฒน์ ชุมเกษียร ที่มองเห็นถึงความรวดเร็วของระบบอินเตอร์เน็ต สามารถนำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันได้ เนื่องจากคุณหมอเห็นถึงปัญหาในปัจจุบันที่ข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลยังคงมีความซับซ้อนและไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที อย่างเช่นวันนี้เราเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใกล้บ้าน อีกหลายวันผ่านมาเราเกิดได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินต้องเข้ารักษาอีกโรงพยาบาลหนึ่ง โรงพยาบาลแห่งนี้ก็จะต้องซักประวัติผู้ป่วยใหม่ทั้งหมด ซึ่งอาจจะทำให้การตัดสินใจรักษาเกิดการล่าช้า ไม่ทันท่วงทีได้ รวมถึงการปรึกษาระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย และญาติของผู้ป่วย ถ้าหากต้องเข้ารับการรักษาในกรณีฉุกเฉินและต้องการการตัดสินใจที่ทันท่วงที ข้อมูลเหล่านี้เมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับระบบอินเตอร์เน็ตแล้วจะสามารถช่วยให้ทุกอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ตอนนี้ทาง Angel life ได้ริเริ่มทำ Health Care Consultation บนพื้นฐานของ Knowledge sharing เป็นการ Care&Share ในการดูแลสุขภาพ โดยที่ใช้ IT เข้ามาเป็นตัวช่วย สร้างโอกาสในการเชื่อมโยงข้อมูล (Universal Communiation) แต่ในการให้ข้อมูลนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคนไข้ แพทย์ และทุกคนที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีมาตรฐานในความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งจะผ่านการเข้าเป็นสมาชิกของระบบก่อนเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลขั้นพื้นฐาน โดยข้อมูลของคนไข้ (Person Based Care) คนไข้สามารถกรอกข้อมูลที่ตนเองทราบได้ แต่ในส่วนที่คนไข้ไม่สามารถกรอกได้ จะมีระบบฐานข้อมูลกลางของคนไข้จากโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาเป็นฐานข้อมูลให้ ซึ่งคนไข้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้สะดวก ประหยัดเวลาเพิ่มขึ้นจากเดิม

Angel Life กำลังเร่งพัฒนาระบบให้สามารถนำมาใช้ได้จริงในระยะเวลาที่รวดเร็ว เพื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้ได้บริการที่คุณภาพสูงแต่ราคาต่ำ ครอบคลุมทุกช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด จนถึงผู้สูงอายุทั่วประเทศ และในทุกๆสภาพของโรค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกๆคน

ผู้เข้าชม  388