มาทำความรู้จักกับภาวะโลกร้อน และ มีผลกระทบอย่างไร

ภาวะโลกร้อนคืออะไร

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การที่อุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวโลกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ  ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นถึง 0.74 – 0.18 องศาเซลเซียส สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เป็นผลมาจากภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect)

ภาวะโลกร้อนเกิดจากอะไร

โดยภาวะเรือนกระจกนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งไม่ส่งผลเสียต่อโลก แต่จะช่วยให้สร้างความอบอุ่นให้โลก แต่เนื่องจากในปัจจุบันมนุษย์มีการคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมากมาย ซึ่งต่างก็เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกไปทีละนิดทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้เชื้อเพลิง การขนส่ง การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การตัดไม้ทำลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำที่เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งนั้น ทำให้ชั้นบรรยากาศโลกถูกทำลาย เมื่อรังสีจากดวงอาทิตย์ที่ควรจะถูกสะท้อนกลับไปบางส่วนนั้น กลับสามารถส่องผ่านชั้นบรรยากาศลงมาสู่พื้นโลกได้หมดโดยไม่มีการสะท้อนกลับไป ทำให้อุณหภูมิบนผิวโลกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

ผลกระทบของภาวะโลกร้อน…

ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลเสียและผลกระทบต่อหลายด้าน แต่ส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบหลักๆ ต่อ 3 ด้านด้วยกัน คือ ด้านระบบนิเวศวิทยา หลังจากที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้นทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ส่งผลให้ปริมาณน้ำทะเลเพิ่มมากขึ้นจนอาจเกิดน้ำท่วมได้ นอกจากนี้สัตว์น้ำมากมายอาจปรับตัวไม่ได้จนต้องตายลงจำนวนมาก ทั้งยังทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ และด้านสุขภาพอีกด้วย โดยส่งผลให้เกิดโรคระบาดมากมาย

ที่มา

รูปภาพ

ผู้เข้าชม  1565