ประโยชน์ของน้ำที่มีต่อร่างกาย

ประโยชน์ของน้ำ

น้ำเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตทุกชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ ตลอดจนพืชถ้าขาดน้ำก็จะต้องแห้งเหี่ยวและเฉาตายในที่สุด มนุษย์ต้องใช้น้ำสัมพันธ์อยู่กับชีวิตประจำวันอย่างเห็นได้ชัด เช่น ใช้น้ำสำหรับดื่ม ใช้หุงต้มอาหาร ใช้ชะล้างสิ่งสกปรกต่าง ๆ ใช้ซักเสื้อผ้า ใช้ในเครื่องทำความร้อน เครื่องลดความร้อน เช่นในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท และใช้กับเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

ประโยชน์ของน้ำที่มีต่อร่างกาย
น้ำมีความสำคัญต่อระบบการย่อยอาหาร สารอาหารต่างๆ ต้องละลายน้ำก่อนจึงจะผ่านเยื่อบุลำไส้เข้าสู่ร่างกายตามกระแสโลหิตและหลอดน้ำเหลืองได้ น้ำช่วยในการขับถ่ายสารอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการใช้ออกจากร่างกาย และยังช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายด้วย

น้ำซึ่งมีอยู่ในร่างกายจะถูกขับออกเป็นเหงื่อและปัสสาวะทุกวัน ฉะนั้นเราจึงต้องดื่มน้ำให้เพียงพอ เพื่อไปทดแทนนํ้าซึ่งถูกขับถ่ายออก และเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายทั่วไปให้สดชื่นสมบูรณ์ ฉะนั้นน้ำจึงมีประโยชน์ดังนี้

 1. ช่วยให้ผิวพรรณสดชื่น
  2. ช่วยให้ปฏิกิริยาเคมีและการเผาผลาญอาหารในร่างกายเป็นไปตามปรกติ
  3. ช่วยนำสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย และช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย
  4. ช่วยในการสะสมอาหาร เช่น ไขมัน หรือโปรตีน
  5. ช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกาย

ในการเกษตรกรรม การทำเรือกสวนไร่นา ทำสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ก็ต้องใช้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญทั้งสิ้น

แม้แต่ในการอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ในการหล่อเย็น ในพลังไอน้ำก็ดี พลังงานไฟฟ้าก็ดี การกำจัดน้ำทิ้งและขยะก็ดี ตลอดจนถึงการดับไฟเมื่อเกิดไฟไหม้ น้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญทั้งนั้น

นอกจากนี้แหล่งน้ำยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับท่องเที่ยว ตกปลา ว่ายน้ำ ตลอดจนใช้ประกอบอาชีพ เช่นการประมงอีกด้วย

คงรู้ถึงประโยชน์ของน้ำที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราแล้ว ทรัพยากรทุกอย่างใช่ว่าจะมีให้ใช้ได้อย่างไม่จำกัด เพราะฉะนั้นเราควรมีวิธีอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้อยู่ และมีใช้ให้นานที่สุด ซึ่งมีวิธีอนุรักษ์ดังนี้

 • บำบัดน้ำเสียและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • ใช้บ่อดักไขมันและนำไขมันไปจัดการให้ถูกต้อง
 • ลดปริมาณ การใช้นำอย่างประหยัด และความสกปรกของของเสียและน้ำเสียที่ระบายจากสถานประกอบการ หรือแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทต่างๆ การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีก สามารถนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาหมุนเวียนใช้ได้ใหม่อีก โดยเฉพาะการเกษตรในพื้นที่ข้างเคียง
 • ควบคุมไม่ให้เกิดมลพิษแก่แหล่งน้ำ ควบคุมไม่ให้มีการปล่อยสิ่งสกปรกลงไปในแหล่งน้ำ ไม่ทิ้งขยะมูลฝอย น้ำเสียและของเสียลงสู่แหล่งน้ำและทางระบายน้ำสาธารณะ
 • สอดส่องและเป็นหูเป็นตาร่วมกับภาครัฐในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดในบริเวณข้างเคียง การควบคุมรักษาต้นน้ำลำธาร ไม่มีการอนุญาตให้มีการตัดต้นไม้ทำลายป่าอย่างเด็ดขาด

ที่มา : Healthcarethai  https://goo.gl/da0lqw

รูปภาพ :  https://goo.gl/vmc73k

ผู้เข้าชม  411