เปิดโครงการ "SET Social Impact Gym by mai Executives"

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรััพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) พร้อมด้วยผู้บริหาร เปิดโครงการ "SET Social Impact Gym by mai Executives" โดยมีผู้บริหารจาก บจ. mai 13 ท่าน เป็นโค้ชร่วมพัฒนาศักยภาพให้กับธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise: SE) 13 ราย เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับ SE

ผู้เข้าชม  352