เปิดรับสมัคร SE101 Chapter 2 : Market Research and marketing strategies

SE101 Co-Creation Workshop Series

Chapter 2 : การวิจัยด้านการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด (Market Research and marketing strategies)

SE101 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) และระบบนิเวศขององค์กรเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์คือบ่มเพาะและเตรียมความรู้เบื้องต้นอย่างครอบคลุมในด้านธุรกิจเพื่อสังคมให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปที่สนใจในธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งสิ้น 10 ครั้ง

*สำหรับใครที่สมัครแพคเกจ trial / advance / premium แล้ว สามารถมาเข้าเรียนได้เลยนะคะ 

หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ link ด้านล่างนี้เลยนะคะ

https://docs.google.com/a/sgs.tu.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLScO4t7XXxhJ5ZADFdC7GeswPl3hxRgapHTBKvBfyg6ovHwIJw/viewform

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/file/d/0B42y2KMUt96RUFFVR1l2SWxzUFU/view

มาเริ่มต้นสร้างวิสาหกิจเพื่อสังคมไปด้วยกันนะคะ แล้วเจอกันค่ะทุกคนผู้เข้าชม  170