SHE: Social Health Enterprise ธุรกิจเพื่อสังคมที่ให้โอกาสสตรีที่ขาดโอกาสในสังคม

SHE: Social Health Enterprise ธุรกิจเพื่อสังคมที่ได้รับความสนใจ และการสนับสนุนจากภาครัฐหลายหน่วยงาน รวมถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านโครงการ SET Social Impact Platform SHE ก่อตั้งโดยนพ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเปิดบ้านกึ่งวิถี “บ้านเธอ” เพื่อเป็นที่พักอาศัยของนักโทษหญิงหลังพ้นโทษ โดยให้โอกาสสตรีที่ขาดโอกาสในการมีชีวิตที่ดีในสังคม มาฝึกอบรมบริการนวดบำบัดอาการ Office Syndrome ด้วยการจ้างงานอย่างเป็นธรรม และสนับสนุนให้เป็นเจ้าของกิจการเองเมื่อพร้อมอีกด้วย

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.setsocialimpact.com/Company/Profile/64

ที่มา: ขอบคุณเนื้อหาข่าวจากสำนักข่าวนิวส์พลัส http://www.newsplus.co.th/135117

 

ผู้เข้าชม  280