งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

ลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ผู้แทนมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ภายใต้แนวคิด "เด็กสลัมนำไทยได้" จัดโดยมูลนิธิดวงประทีป ร่วมมอบของรางวัลแก่เด็กๆ ในชุมชนคลองเตย ซึ่งภายในงานมีการจัดซุ้มกิจกรรมความรู้ต่างๆ กิจกรรมบันเทิงบนเวที จากศิลปิน ดารา ร่วมส่งความสุข ความสนุกสนานแก่เด็กๆ ที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

 37
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์