ข่าวสารและกิจกรรม (SETSocialImpact)

94 รายการ
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุน โครงการประชารัฐเศรษฐกิจฐานราก นำสับปะรด ห้วยมุ่น ของจังหวัดอุตรดิษฐ์ จำนวน 200 ลูก แจกจ่ายให้แก่สาธุชนที่เข้าร่วมกิจกรรม “ธรรมะในเมือง” (เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม) โดยมี คุณเพทาย เพชรรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมออกโรงทาน ณ อาคารบันเทิง สวนลุมพินี ถนนพระราม 4 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา
57 ผู้เข้าชม
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ผู้ริเริ่ม App: Read for the Blind และคุณชลทิพย์ ยิ้มย่อง ผู้แทนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย แนะนำการอ่านหนังสือเสียงและเทคนิคต่างๆ
48 ผู้เข้าชม
ณเพทาย เพชรรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับญาติโยม สาธุชน ที่มาร่วมกิจกรรม “ธรรมะในเมือง” ครั้งที่ 1/2560 “เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม” ทำบุญตักบาตร สวดมนต์เพื่อความก้าวหน้า เจริญสมาธิภาวนา และฟังธรรมบรรยาย โดยท่านมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
119 ผู้เข้าชม
งาน SET Social Impact Day 2017 Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน” เปิดโอกาสให้กิจการเพื่อสังคม 32 ราย ได้นำเสนอแผนธุรกิจและการแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจที่ไม่ได้หวังเพียงผลกำไร แต่ต้องการลงทุนทางสังคมและมุ่งสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมควบคู่กัน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมอย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยมีผู้สนใจทั้งภาคธุรกิจ ภาคสังคม และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงานกว่า 500 คน
80 ผู้เข้าชม
2713 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์