กิจกรรมข่าวสารของสมาชิก (ImpactCreator)

กระทรวงแรงงานได้ร่วมจับมือ 6 ผู้นำภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และ Workability Thailand ...
249 ผู้เข้าชม
สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา
540 ผู้เข้าชม
The Doi Tung Development Project (DTDP) hosted the first Coffee Salon by inviting Coffee Hunter Mr. Jose Yoshiaki Kawashima to collaborate
316 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  127