กิจกรรมข่าวสารของสมาชิก (ImpactCreator)

3 รายการ
กระทรวงแรงงานได้ร่วมจับมือ 6 ผู้นำภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และ Workability Thailand (สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสไทย) ร่วมประกาศเจตนารมณ์ หลักการ “พลังคนพิการ: หุ้นส่วนธุรกิจสร้างสรรค์สังคม”
187 ผู้เข้าชม
สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา
480 ผู้เข้าชม
The Doi Tung Development Project (DTDP) hosted the first Coffee Salon by inviting Coffee Hunter Mr. Jose Yoshiaki Kawashima to collaborate
259 ผู้เข้าชม
84 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์