กิจกรรมข่าวสารของสมาชิก (ImpactCreator)

ลดคาร์บอนจาก Event ลดโลกร้อน พวกเราช่วยกันง่ายนิดเดียว
4 ผู้เข้าชม
โครงการ “SET Social Impact Gym 2018” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องปีที่ 2 เพื่อนำศักยภาพทางธุรกิจมาสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ SE และสร้าง ...
8 ผู้เข้าชม
พิธีเปิดเสวนา “Kick off Social Enterprise : SE” เพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อน...
12 ผู้เข้าชม
รวมพลัง 16 ธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้สังคม จากชุมชนกว่า 12 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค
2220 ผู้เข้าชม
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3106 ผู้เข้าชม
โดยมีบริษัทจดทะเบียน วิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นสมาชิก SET Social Impact Platform ...
55 ผู้เข้าชม
รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต คัดเลือกโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มอบแก่ ...
36 ผู้เข้าชม
ผู้ทำความดีสาขาการส่งเสริมดนตรี คัดเลือกโดยมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข มอบแก่ ....
34 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  103