เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

20 รายการ
Investing in New Solutions for Our World's Toughest Problems
213 ผู้เข้าชม
The British Council was founded to create a friendly knowledge and understanding between the people of the UK and the wider world. We call this work cultural relations.
320 ผู้เข้าชม
Collaboration for the better of ASEAN's connectivity
203 ผู้เข้าชม
องค์กรไม่แสวงหากำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้เติบโต อันนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์และยั่งยืน เราสนับสนุนและลงทุนในกิจการเพื่อสังคม เราส่งเสริมพัฒนาระบบนิเวศน์ของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยและในเอเชีย
88 ผู้เข้าชม
G-Lab, in association with the School of Global Studies (SGS), was founded to help social entrepreneurs turn their ideas into reality and sustain their social enterprises.
97 ผู้เข้าชม
เป็นกิจการเพื่อสังคมที่เชื่อในพลังของคนธรรมดาที่จะมาร่วมมือกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
406 ผู้เข้าชม
Oxfam is an international confederation of 17 organizations working together with partners and local communities in more than 90 countries. Oxfam works to find practical, innovative ways for people to lift themselves out of poverty and thrive.
192 ผู้เข้าชม
SCSM focuses on three areas of sustainability management. 1.curriculum 2.corporate consulting 3.research
118 ผู้เข้าชม
Entrepreneurship has been an integral part of Sasin's culture since we were founded over thirty-two years ago. 'Self-reliance and Entrepreneurship' has long been a key Sasin learning objective.
113 ผู้เข้าชม
พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเหล่านักเปลี่ยนแปลงสังคมหรือคนที่สนใจแก้ไขปัญหาด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & Innovation)
228 ผู้เข้าชม
4208 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์