ImpactViewfinder

88 รายการ
ก้าวสู่มาตรฐานความยั่งยืนในระดับสากล กับการเป็นสมาชิกดัชนี DJSI
8 ผู้เข้าชม
แฮปปี้ฟาร์มเมอร์ส (HappyFarmers) สร้างโอกาสการค้าให้เกษตรกรไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืน หนึ่งในธุรกิจเพื่อสังคมที่เข้าร่วมโครงการ SET Social Impact Platform แพลตฟอร์มแฮปปี้ ฟาร์มเมอร์ส ทำธุรกิจ Online Farmers Market ที่ช่วยให้เกษตรกรอินทรีย์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง เข้าถึงตลาดได้ง่าย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำหน่าย Social Products เพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมในชุมชนเกษตรกร ทำให้การอุดหนุนสินค้าทุกชิ้นมีผลช่วยลดปัญหาสังคม ควบคู่การสร้าง Crowd Funding Platform for Thai Farmers ในอนาคตจะเป็นช่องทางที่บุคคลทั่วไปและองค์กรสามารถลงทุนและหวังผลตอบแทนได้จริง ในขณะที่เกษตรกรจะเลือกใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางหาแหล่งเงินทุน
36 ผู้เข้าชม
SHE: Social Health Enterprise ธุรกิจเพื่อสังคมที่ได้รับความสนใจ และการสนับสนุนจากภาครัฐหลายหน่วยงาน รวมถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านโครงการ SET Social Impact Platform SHE ก่อตั้งโดยนพ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเปิดบ้านกึ่งวิถี “บ้านเธอ” เพื่อเป็นที่พักอาศัยของนักโทษหญิงหลังพ้นโทษ โดยให้โอกาสสตรีที่ขาดโอกาสในการมีชีวิตที่ดีในสังคม มาฝึกอบรมบริการนวดบำบัดอาการ Office Syndrome ด้วยการจ้างงานอย่างเป็นธรรม และสนับสนุนให้เป็นเจ้าของกิจการเองเมื่อพร้อมอีกด้วย
32 ผู้เข้าชม
PLANT: D "สวนผักอินทรีย์" ธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจ ที่เข้าร่วมงาน SET social impact Day 2017 ซึ่งถือกำเนิดจากปัญหาที่ผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นทุกวัน ไม่มีรายได้ และขาดกิจกรรม ด้วยแนวคิดอยากสร้างกิจกรรมและสร้างงานให้ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งผู้คนในสังคมจะได้บริโภคผักที่ปลอดภัย จากกระบวนการอินทรีย์ธรรมชาติปลอดสารเคมีในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปด้วย
114 ผู้เข้าชม
หนึ่งในโครงการ SET Social Impact Platform ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 700 คน จากกลุ่มผู้หญิง 56 กลุ่มในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ร่วมผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
55 ผู้เข้าชม
ยังแฮปปี้ younghappyในท่ามกลางยุค 4.0 เราได้รู้จักกลุ่มยังแฮปปี้ (Younghappy) คอมมูนิตี้ออนไลน์เพื่อผู้สูงวัย
23 ผู้เข้าชม
534 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์