Social Enterprise

42 รายการ
"Buy Social Thailand คุณซื้อเพื่อสร้างสังคมที่ดีได้"
0 คะแนน
|
39 ผู้เข้าชม
"LPN มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน"
0 คะแนน
|
71 ผู้เข้าชม
"BANPU Champions for Change ปีที่ 7"
0 คะแนน
|
56 ผู้เข้าชม
อีกหนึ่ง SE ที่น่าสนใจ "มาดี..พื้นที่ขยายความดี"
0 คะแนน
|
92 ผู้เข้าชม
"Hivestors สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน"
0 คะแนน
|
84 ผู้เข้าชม
"กาแฟ MIVANA..กาแฟอินทรีย์รักษาป่า"
0 คะแนน
|
112 ผู้เข้าชม
Learn Education โซลูชั่น “ลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา”
0 คะแนน
|
68 ผู้เข้าชม
บริษัท SCG “ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”
0 คะแนน
|
60 ผู้เข้าชม
ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ ผู้ก่อตั้งฟาร์มสุข ไอศกรีม
0 คะแนน
|
71 ผู้เข้าชม
พรีเมียร์ โพรดักส์...สร้างสังคมให้ยั่งยืน เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน
0 คะแนน
|
108 ผู้เข้าชม
แฮปปี้ฟาร์มเมอร์ส (HappyFarmers) สร้างโอกาสการค้าให้เกษตรกรไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืน หนึ่งในธุรกิจเพื่อสังคมที่เข้าร่วมโครงการ SET Social Impact Platform แพลตฟอร์มแฮปปี้ ฟาร์มเมอร์ส ทำธุรกิจ Online Farmers Market ที่ช่วยให้เกษตรกรอินทรีย์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง เข้าถึงตลาดได้ง่าย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำหน่าย Social Products เพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมในชุมชนเกษตรกร ทำให้การอุดหนุนสินค้าทุกชิ้นมีผลช่วยลดปัญหาสังคม ควบคู่การสร้าง Crowd Funding Platform for Thai Farmers ในอนาคตจะเป็นช่องทางที่บุคคลทั่วไปและองค์กรสามารถลงทุนและหวังผลตอบแทนได้จริง ในขณะที่เกษตรกรจะเลือกใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางหาแหล่งเงินทุน
0 คะแนน
|
83 ผู้เข้าชม
SHE: Social Health Enterprise ธุรกิจเพื่อสังคมที่ได้รับความสนใจ และการสนับสนุนจากภาครัฐหลายหน่วยงาน รวมถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านโครงการ SET Social Impact Platform SHE ก่อตั้งโดยนพ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเปิดบ้านกึ่งวิถี “บ้านเธอ” เพื่อเป็นที่พักอาศัยของนักโทษหญิงหลังพ้นโทษ โดยให้โอกาสสตรีที่ขาดโอกาสในการมีชีวิตที่ดีในสังคม มาฝึกอบรมบริการนวดบำบัดอาการ Office Syndrome ด้วยการจ้างงานอย่างเป็นธรรม และสนับสนุนให้เป็นเจ้าของกิจการเองเมื่อพร้อมอีกด้วย
0 คะแนน
|
65 ผู้เข้าชม
PLANT: D "สวนผักอินทรีย์" ธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจ ที่เข้าร่วมงาน SET social impact Day 2017 ซึ่งถือกำเนิดจากปัญหาที่ผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นทุกวัน ไม่มีรายได้ และขาดกิจกรรม ด้วยแนวคิดอยากสร้างกิจกรรมและสร้างงานให้ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งผู้คนในสังคมจะได้บริโภคผักที่ปลอดภัย จากกระบวนการอินทรีย์ธรรมชาติปลอดสารเคมีในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปด้วย
0 คะแนน
|
174 ผู้เข้าชม
หนึ่งในโครงการ SET Social Impact Platform ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 700 คน จากกลุ่มผู้หญิง 56 กลุ่มในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ร่วมผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
0 คะแนน
|
92 ผู้เข้าชม
0 คะแนน
|
138 ผู้เข้าชม
0 คะแนน
|
59 ผู้เข้าชม
1184 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์