องค์กรภาคสังคม

ImpactCreator

ภาคสังคม

ธุรกิจที่เริ่มต้นบนความแตกต่าง ...
เริ่มต้นจาก ความตั้งใจ จากใจที่อยากเห็นโลกนี้ดีกว่าเดิม
เริ่มต้นจาก การแบ่งปัน การส่งต่อโอกาสให้กับเพื่อนร่วมโลก ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือพืช
เริ่มต้นจาก ความกล้า แม้จะเริ่มจากเสียงของคนๆ เดียว หรือคนกลุ่มเดียว
เริ่มต้นจาก ความเชื่อ ในพลังของความดี ณ วันนี้ เราเชิดชูทุกความดี เรามองหาแนวร่วม คนที่คิดเหมือนๆ เรา คนที่อยากสร้างปรากฎการณ์ด้านดีให้กับโลกใบนี้ เพราะเชื่อเสมอว่า “ความดี ยังไงก็คือ ความดี” เป็นเรื่องที่ควรบอกต่อ ชวนทุกคนมาต่อยอด เพราะสักวันหนึ่ง เราจะได้เห็นดีกัน....
"

Buy Social Thailand

Buy Social Thailand จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมกลไกการตลาดของเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมภายใต้การดาเนินงานของกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป
Buy Social Thailand
Buy Social Thailand จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมกลไกการตลาดของเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมภายใต้การดาเนินงานของกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป
1,304 ผู้เข้าชม

วิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวัน

ข้าวที่ปลอดสารพิษแต่ละเมล็ดนั้นคือหลักประกันสุขภาพที่ปลอดภัยของผู้บริโภคทั้งสังคม การรับผิดชอบต่อสังคมจึงเริ่มต้นได้แม้จากคนเล็กๆ อย่างชาวนา เราไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญโต ก็รับผิดชอบต่อสังคม ต่อประเทศของเราได้ ขอเพียงแต่เราดูแลข้าวแต่ละเมล็ดในมือของตัวเองให้เป็นข้าวปลอดสารพิษก็พอแล้ว
วิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวัน
ข้าวที่ปลอดสารพิษแต่ละเมล็ดนั้นคือหลักประกันสุขภาพที่ปลอดภัยของผู้บริโภคทั้งสังคม การรับผิดชอบต่อสังคมจึงเริ่มต้นได้แม้จากคนเล็กๆ อย่างชาวนา เราไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญโต ก็รับผิดชอบต่อสังคม ต่อประเทศของเราได้ ขอเพียงแต่เราดูแลข้าวแต่ละเมล็ดในมือของตัวเองให้เป็นข้าวปลอดสารพิษก็พอแล้ว
1,129 ผู้เข้าชม

รวยบุญ ผ้าธรรมชาติ

ราวต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 ในสภาวะบรรยากาศสังคมที่ซับซ้อน จึงเกิดห้วงอารมณ์อยากใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับกิจการเล็กๆในจังหวัดบ้านเกิดอย่างเมืองน่าน แถมยังได้บุญด้วย จึงเป็นที่มาของชื่อ “รวยบุญ” เราจะสร้างรายได้และสร้างบุญไปพร้อมๆกันผ่านภูมิปัญญาดั้งเดิม คือ “ผ้าธรรมชาติ”
รวยบุญ ผ้าธรรมชาติ
ราวต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 ในสภาวะบรรยากาศสังคมที่ซับซ้อน จึงเกิดห้วงอารมณ์อยากใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับกิจการเล็กๆในจังหวัดบ้านเกิดอย่างเมืองน่าน แถมยังได้บุญด้วย จึงเป็นที่มาของชื่อ “รวยบุญ” เราจะสร้างรายได้และสร้างบุญไปพร้อมๆกันผ่านภูมิปัญญาดั้งเดิม คือ “ผ้าธรรมชาติ”
986 ผู้เข้าชม

ภูคราม

“ภูคราม” เป็นผลิตประเภทสิ่งทอ งานหัตถกรรมทำมือ และส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยการใช้ครามธรรมชาติ และใช้ฝ้ายทอมือเป็นหลัก โดยได้ทำงานกับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลโคกภู จังหวัดสกลนคร กลุ่มเล็กๆ ที่ใช้เวลาว่างมาทอผ้า การทอผ้าใช้อารมณ์ทอแบบสบายๆ ไม่เครียด ถ้าหากเครียดจะไม่ทำ ดังนั้นผ้าของกลุ่มผู้ครามจะเป็นผ้าที่ถักทอขึ้นด้วยความสุข
ภูคราม
“ภูคราม” เป็นผลิตประเภทสิ่งทอ งานหัตถกรรมทำมือ และส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยการใช้ครามธรรมชาติ และใช้ฝ้ายทอมือเป็นหลัก โดยได้ทำงานกับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลโคกภู จังหวัดสกลนคร กลุ่มเล็กๆ ที่ใช้เวลาว่างมาทอผ้า การทอผ้าใช้อารมณ์ทอแบบสบายๆ ไม่เครียด ถ้าหากเครียดจะไม่ทำ ดังนั้นผ้าของกลุ่มผู้ครามจะเป็นผ้าที่ถักทอขึ้นด้วยความสุข
1,732 ผู้เข้าชม

เทใจดอทคอม

พื้นที่กลางทางเทคโนโลยี (technology platform) ในการเชื่อมโยงชุมชนผู้ให้แนวใหม่ให้สามารถ สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมที่สร้างสรรค? หลากหลาย และมีผลชัดเจน ได้อย่างสะดวก และผ่านช่องทางใหม่ๆ เข้ากับยุคสมัย เราเชื่อว่าการสร้างช่องทางที่เชื่อมโยงให้โครงการเพื่อสังคมเล็กๆ เกิดขึ้นจริง จะทำให้การแก้ไขปัญหาสังคมมีหลากหลายมิติและสำเร็จได้
เทใจดอทคอม
พื้นที่กลางทางเทคโนโลยี (technology platform) ในการเชื่อมโยงชุมชนผู้ให้แนวใหม่ให้สามารถ สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมที่สร้างสรรค? หลากหลาย และมีผลชัดเจน ได้อย่างสะดวก และผ่านช่องทางใหม่ๆ เข้ากับยุคสมัย เราเชื่อว่าการสร้างช่องทางที่เชื่อมโยงให้โครงการเพื่อสังคมเล็กๆ เกิดขึ้นจริง จะทำให้การแก้ไขปัญหาสังคมมีหลากหลายมิติและสำเร็จได้
767 ผู้เข้าชม
76,758 ผู้เข้าชม