วีทีไทย กรุ๊ป

วีทีไทย กรุ๊ป

เราเป็น thai handicraft marketplace - เรารวบรวมงานจักสารทั่วประเทศ และ เติมเต็มในส่วนที่เขาขาด คือ เรื่อง design , marketing - เรานำของเขามาขาย ' ถ่ายรูปให้ , ทำ story ภาษาจีน , อังกฤษ และ ญี่ปุ่น และ marketing ในต่างประเทศ
วีทีไทย กรุ๊ป
เราเป็น thai handicraft marketplace - เรารวบรวมงานจักสารทั่วประเทศ และ เติมเต็มในส่วนที่เขาขาด คือ เรื่อง design , marketing - เรานำของเขามาขาย ' ถ่ายรูปให้ , ทำ story ภาษาจีน , อังกฤษ และ ญี่ปุ่น และ marketing ในต่างประเทศ

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ผมทำ 2-3 ธุรกิจก่อนหน้านี้เกี่ยวกับด้าน branding , fashion , brand story และได้มีโอกาสไปต่างจังหวัดบ่อย จึงได้เห็นงานสานที่เป็น กระติบข้าวเหนียว และ เข่ง ซึ่งเป็นภูมิปัญาชาวบ้านสมัย ก่อน ซึ่งต้องใช้ฝีมือ และความชำนาญในการทำ ผมมีความเห็นว่า ฝีมือของเขาสามารถทำงานสาน สวยๆ และ สร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งออกได้ เพราะต่างประเทศขายกันแพง และ ประเทศไทยเรามีจุดเด่นคือ สามารถขายพร้อม culture ได้ , แต่ชาวบ้านเขาขาดการ design ให้เข้ากับความต้องการในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง lifestyle หรือ ตลาด interior , รวมทั้ง marketing และ การ support อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผม พอมีประสบการณ์ เรื่องการสร้าง brand และ ทำของขายราคาแพงเช่น รองเท้า MANGO MOJITO ' www.mango-mojito.com ' ขายเฉลี่ย 6,000 - 13,000 บาท ผมจึงเปิดธุรกิจตัวนี้ ซึ่งมองว่าสามารถทำให้ ทั้งตัวธุรกิจนี้เอง ,ชาวบ้านทั่วประเทศที่ทำงานจักสานได้ หรือ ว่างจากการทำการเกษตร ' ชาวบ้านบางส่วนมาทำงานจักสาน ตอนว่างจากการทำนา และ GDP ประเทศชาติ รวมทั้ง designer รุ่นใหม่ที่เป็นพนักงานประจำ เติบโตไปพร้อมกันได้ ของที่เป็น fashion ,branding สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และ ขายได้ราคามากกว่าที่ชาวบ้านขายอยู่เกิน 5 เท่า เราพึ่งเปิดตัวได้ 2 อาทิตย์ หลังจากวางแผนมา 1 ปี และเยี่ยมชุมชนกว่า 60 ชุมชน - พึ่งได้เข้ารอบเป็น 1 ใน Ais the start up - และได้ขึ้นพูดที่งาน TCDC debut talk เราจะตั้งกองทุนสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ให้ชาวบ้านสำหรับ ทำงานสวยๆ ขึ้นมา เช่นบางชุมชน ขาดเครื่องอบผักตบชวา หากฝนตกก็ไม่สามารถทำได้ เราก็จะจัดการให้เขา , บางชุมชนขาดเครื่องกรองน้ำ เราก็จะช่วยเขา

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

ประเทศไทยเรามีของดี , ทรัพยากรที่ดี , story ที่ดี , culture ที่ดี และมีนักท่องเที่ยวตลอด การจะทำ start up หรือ ธุรกิจที่มี technology หรือ นวัตกรรมมาเกี่ยวข้อง และ ทำให้ประชาชนส่วนมากเติบโตไปด้วยกันได้ รวมทั้งสามารถแข่งขันกับทุกประเทศทั่วโลกได้ น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ งาน handicraft , handcraft ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งทำมากกว่า 100 ปี เนื่องจากประเทศไทยมีชุมชนกว่า 70,000 ชุมชน และ 70% ของชุมชนเหล่านั้น สามารถทำงานจักสานได้ เช่น สานเข่ง ,สานกระติบข้าวเหนียว , สานถาดใส่ผัก ความสามารถเหล่านี้สามารถ มาแปลงเป็น ชิ้นงานที่มีมูลค่าสูงขึ้น และ ส่งออกไปทั่วโลกได้

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

1. เราจะให้เขาขายในราคาที่เขาพอใจ เช่นเขาอยากขาย 100 เราจะซื้อ 100 และ มาขาย 300 หากบางคนอยากคงราคาสินค้า เนื่องจากขายหลายที่ เราจะเก็บ GP อยู่ที่ 20% ณตอนนี้ 2. หากบางชุมชน อยากเติบโต และ ขาด design เรามีการทำงานร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัย และ sign MOU กับ 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ราชถัฎสวนสุนันทา , พระจอมเกล้า kmutt , มหาสารคาม เพื่อให้วิชาการออกแบบ ได้เข้าไปช่วยชาวบ้านให้เขามีของที่ขายได้ราคาสูงขึ้น และถูกนำมาขายจริง 3. ในสิ้นปีนี้ เราจะเริ่มแบ่ง 5% ของทุกการขาย เข้ากองทุน VT THAI เพื่อนำเงินไปใช้ซื้ออุปกรณ์ ในการผลิต ให้เขาสามารถผลิตงานที่มีคุณภาพ และ มากขึ้นเพื่อนำเงินที่ได้มากระจายรายได้สู่ชุมชนของเขา และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

จะทำให้ชุมชนเล็ก ทั่วประเทศไทย มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น , ศิลปะงานหัตถกรรมของไทย จะถูกรักษาเก็บไว้ให้รุ่นถัดๆไปได้ชื่นชม , ครอบครัวจะได้ทำงานร่วมกัน โดยที่ไม่ต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพ เพราะ รายได้จะได้มากขึ้น [ ตอนนี้รายได้น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ] สุดท้ายรายได้จะถูกกระจายไปในทุกชุมชน และทุกสังคมจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผมขอเป็น 1 ช่องทางในการนำสินค้าไทยไปทำการตลาดในต่างประเทศ และ ทำให้ ชาวบ้าน / designer และ ประเทศชาติเติบโตไปด้วยกัน

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน 1,000,000 บาท
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  526