โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-camp

ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 27

นวัตกรรมนำไทย รวมใจสู้ภัยแล้ง

ระยะเวลาเข้าค่าย : 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2559

ประกาศผลการคัดเลือก : 14 มีนาคม 2559

จำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ: 100 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกเข้าค่าย

  1. เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และกำลังเลื่อนชั้นขึ้นศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2558 จากโรงเรียนทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
  2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ทั้ง 2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาวิทยาศาสตร์ (ทั้ง 2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00

ระยะเวลาและสถานที่เข้าค่าย

ระยะเวลาในการเข้าค่ายของโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 8 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม ถึงวันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม

นักเรียนเดินทางมาลงทะเบียนเข้าค่าย ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. และร่วมพิธีเปิดค่ายในเวลา 13.30 น. และเดินทางกลับในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 หลังพิธีปิดค่ายในเวลา 12.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม นวัตกรรมนำไทย รวมใจสู้ภัยแล้ง

ผู้เข้าชม  313