Business Initiatives

“สัญญาอันดามัน เรียบง่าย แต่มีคุณค่า” ท่องเที่ยววิถีใหม่ แบบมีความรับผิดชอบ

“Andaman Discoveries” ธุรกิจเพื่อสังคมที่เติบโตมาจากการช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยสึนามิ เมื่อปี 2546 จากนั้นได้ทำงานพัฒนาชุมชนแถบอันดามันมาอย่างต่อเนื่องให้มีรายได้ สร้างอาชีพอย่างมั่นคง จึงเกิดเป็...
83 ผู้เข้าชม

SET Social Impact Fair 2020 @MBK Center “ผ้าเปลี่ยนโลก”

เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ 20 ธุรกิจเพื่อสังคมกลุ่มหัตถกรรมทอมือ พบสินค้าผ้าย้อมคราม ผ้าฝ้าย ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติที่มีเสน่ห์ด้วยดีไซน์และรังสรรค์ด้วยวิถีธรรมชาติ พร้อมร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี...
86 ผู้เข้าชม

SET Social Impact After Gym ส่งเสริมอาชีพอิสระและสร้างรายได้แก่สมาชิกผู้มีประสบการณ์ตรงด้านจิตเวช ของ Living Social Enterprise

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส และ Amor Bakery ร่วมสนับสนุนโครงการ SET Social Impact After Gym ในหลักสูตรส่งเสริมอาชีพอิสระและสร้างรายได้แก่สมาชิกผู้มีประสบการณ์ตรงด้...
240 ผู้เข้าชม

Live : SET Social Impact Day 2019

"Partnership for Impact Co-Creatio ออกแบบ ทางออก มหาชน"
377 ผู้เข้าชม

SET SI Day 2019 <ทางออกอนาคตการศึกษาไทย ที่ไม่ได้มีแค่ทางออกเดียว>

ปัญหาการศึกษาไทยภายใต้กรอบการทำงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในช่วงหนี่งปีที่ผ่านมา พบ 4 ประเด็น คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำ ความสามารถในการแข่งขัน และการด้อยประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในก...
672 ผู้เข้าชม

SET SI Day 2019 <คนไทยสุขภาพดี ทำให้เศรษฐกิจดีได้อย่างไร>

คนไทยมีทั้งป่วยกายและป่วยใจ ซึ่งเป็นทุกข์ที่แตกต่างกัน
507 ผู้เข้าชม

SET SI Day 2019 <ออกแบบทางออกให้น้ำ ทะเล ป่า ขยะ>

ในความเป็นจริงไม่มีการอนุรักษ์แบบ 100% แต่ทำอย่างไรให้ธรรมชาติอยู่กับเราได้นานที่สุด
627 ผู้เข้าชม

SET SI Day 2019 <ออกแบบโอกาสให้คนด้อยโอกาส>

มนุษย์เราทุกคนถ้าเป็นผู้ใหญ่จะเจอจุดต่ำสุดในชีวิต เราทุกคนมีรอยร้าว ถ้ายอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดในตัวเอง รอยร้าวจะเป็นบทเรียนที่ดี ทำให้เราเติบโต
721 ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่สมัครใจมาสร้างปรากฏการณ์ SET Social Impact Day 2019 “ออกแบบ ทางออก มหาชน”

การทำงานร่วมกันในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ร่วมกันใช้พลังและความรู้ความสามารถ ทำให้อีกด้านหนึ่งของสังคมไทย มีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น
491 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  6517