Impact News

ผู้ประกอบการเพื่อสังคมในเครือข่ายตลาดหลักทัพย์ฯ ร่วมนำเสนอสินค้าและบริการ ในงาน maiA Forum 2024

ผู้ประกอบการเพื่อสังคม 8 บริษัท ภายใต้เครือข่ายตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมนำเสนอสินค้าและบริการ และให้ข้อมูลการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม ภายในงาน mai FORUM 2024: มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 8 เสาร์ที่ 22 มิถ...
35 ผู้เข้าชม

ชวนร่วมงานผ้าเปลี่ยนโลก Craft for Change 2024

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ พาราไดซ์ พาร์ค และ พันธมิตรผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise) จัดงาน “ผ้าเปลี่ยนโลก Craft for Change 2024” ตลาดนัดเพื่อสังคม
32 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมงานและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของผู้บริหารในการร่วมผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน” (Collaborative for Sustainability)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมงานและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "“บทบาทของผู้บริหารในการร่วมผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน” (Collaborative for Sustainability) พร้อมนำเสนอตัวอย่างการทำงานที่ช่วยแก้ปัญ...
117 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือพันธมิตร จัดงาน “Green Economy: Next Growth and Survive” ส่งเสริมการขับเคลื่อนภาคเอกชนสู่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ร่วมกับ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) และ The Gold Standard Foundation จั...
136 ผู้เข้าชม

SET Social Impact นำธุรกิจเพื่อสังคมในเครือข่าย ได้แก่ บริษัท บ้านคนพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และบริษัท โฮมเน็ท จำกัด

บริษัท บ้านคนพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และบริษัท โฮมเน็ท จำกัด ร่วมออกบูธนำเสนอสินค้าและการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม แก่สมาชิกวุฒิสภา กว่า 200 คน ณ บริเวณด้...
128 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)และ 22 พันธมิตร Care the Whale เดินหน้าโครงการ “ขยะขวดแก้วล่องหน”

คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท โอสถสภา จำ...
0 ผู้เข้าชม

Impact Articles

SE Gym Showcase : Maana

“มานา วิสาหกิจเพื่อสังคม” เปลี่ยนของเหลือใช้ เป็นโอกาสสร้างรายได้ คืนกำไรสู่สังคม ส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส
310 ผู้เข้าชม

SE Gym Showcase : Mappa

Mappa: Co-creating Next Generation ชวนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้การศึกษานอกห้องเรียน พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่
190 ผู้เข้าชม

SE Gym Showcase : Ethnica

Ethnica แรงบันดาลใจจากวิถีชนเผ่า สู่สินค้าหัตถกรรมยุคใหม่ ออกแบบใช้งานตามยุคสมัย สร้างรายได้ให้กลุ่มชาติพันธุ์
216 ผู้เข้าชม

SE Gym Showcase : Avautis

Avautis กิจการเพื่อการดูแลเด็กพิเศษในระยะยาว ส่งเสริมให้ช่วยเหลือตนเองได้ มีงานทำ ต้นแบบแห่งความยั่งยืน
184 ผู้เข้าชม

SE Gym Showcase : เรย์ วิสาหกิจเพื่อสังคม

“เรย์ วิสาหกิจเพื่อสังคม” พัฒนาผู้พิการ สร้างอาชีพหลากหลาย ให้มีรายได้อย่างยั่งยืน ลดการพึ่งพาเงินบริจาค
354 ผู้เข้าชม

SE Gym Showcase : Relationflip

“Relationflip” ดูแลสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาโดยมืออาชีพ สวัสดิการเพื่อวัยทำงาน ช่วยลดความเครียด เพิ่มความสุขและประสิทธิภาพในการทำงาน
230 ผู้เข้าชม