Impact News

Care the Whale ร่วมกับ วัดจากแดง ชวนทุกท่านร่วมบริจาคขวดขุ่น

Care the Whale ร่วมกับ วัดจากแดง ชวนทุกท่านร่วมบริจาคขวดขุ่น (ขวดพลาสติกสีขุ่น HDPE เบอร์ 2) ให้กับวัดจากแ
16 ผู้เข้าชม

ให้เสื้อผ้า รองเท้า หนังสือ สภาพดีที่ไม่ใช้แล้ว ไม่เป็นขยะ ส่งต่อสร้างประโยชน์ไปยังชุมชนคลองเตย

ให้เสื้อผ้า รองเท้า หนังสือ สภาพดีที่ไม่ใช้แล้ว ไม่เป็นขยะ ส่งต่อสร้างประโยชน์ไปยังชุมชนคลองเตย
31 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกพันธมิตร ชวนคนไทยเปลี่ยนขยะให้มีคุณค่า ทำขยะล่องหน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกพันธมิตร ชวนคนไทยเปลี่ยนขยะให้มีคุณค่า ทำขยะล่องหน
32 ผู้เข้าชม

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF) และพันธมิตร ขอสำรวจความคิดเห็นในระดับองค์กร ในเรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพ ในโอกาสที่วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF) และพันธมิตร ขอสำรวจความคิดเห็นในระดับองค์กร ในเรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพ ในโอกาสที่วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564
40 ผู้เข้าชม

SET Social Impact Fair “ผ้าเปลี่ยนโลก”

SET Social Impact Fair “ผ้าเปลี่ยนโลก” วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 เวลา
1184 ผู้เข้าชม

'SET' หยั่งราก 'Social Enterprise' ระบบนิเวศที่ต้องสร้างร่วมกัน

โจทย์ใหญ่ของ Social Enterprise คือต้องมีทั้ง S Social และ E Enterprise ธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม โดยใช้ความรู้ของการเป็นผู้ประกอบการ คิดหาโมเดลใหม่ที่น่าสนใจเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
317 ผู้เข้าชม

Impact Articles

Climate Change Climate Care Collaboration รวมพลังบวกกู้วิกฤตโลกร้อน

จากแนวคิดสู่การรวมพลัง ปฏิบัติ ต่อยอด และขยายผล เพื่อเป้าหมายเดียวกัน สร้างสมดุลโลก แก้ปัญหาวิกฤตโลกร้อน
689 ผู้เข้าชม

วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day

วันที่ 22 เมษายนของทุกปีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNEP) กำหนดให้เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมโดย ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อม ม...
804 ผู้เข้าชม

มุมมองดีๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและการจัดการสุขภาพใจให้เข้มแข็ง จากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช

จากปัญหาความเครียดรอบด้านที่คนไทยต้องเผชิญทั้ง การระบาดของไวรัส Covid 19 และผลกระทบด้านเศรษฐกิจ Living Recovery Center หนึ่งในกิจการเพื่อสังคม มีข้อแนะนำและมุมมองดีๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและการจ...
1392 ผู้เข้าชม

การไปพบจิตแพทย์ไม่ได้หมายความว่าเป็นบ้า

Living Recovery Center หนึ่งในกิจการเพื่อสังคม พื้นที่กลางของการพัฒนาจิตใจ สร้างคุณค่าให้ผู้ป่วยจิตเวช ด้วยความเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถคืนสู่สภาวะได้อย่างเข้มแข็ง และการเจ็บป่วยเป็นเพียงส่วนหนึ่งแล...
511 ผู้เข้าชม

เปลี่ยนเครียดลบ ( - ) ให้เป็นเครียดบวก ( + )

เปลี่ยนเครียดลบ ( - ) ให้เป็นเครียดบวก ( + ) Living Recovery Center หนึ่งในกิจการเพื่อสังคม ดำเนินธุรกิจแก้ไขปัญหาสังคมด้านสุขภาพจิต แนะเทคนิคการออกกำลังกายสมองและจิตใจของเรา ตั้งรับกับสถานการ...
941 ผู้เข้าชม

Work from Home แบบไม่เครียด

Work from Home แบบไม่เครียด Living Recovery Center หนึ่งในกิจการเพื่อสังคม ดำเนินธุรกิจแก้ไขปัญหาสังคมด้านสุขภาพจิต มีเคล็ดลับการปรับตัวให้ทำงานที่บ้าน หรือ work from home แบบไม่เครียดจากสถานการณ...
685 ผู้เข้าชม