ลงทะเบียน ImpactCreator

"ต้นกล้าแห่งการสร้างสรรค์ด้วยหัวใจเกินดี"

SETSocialImpact ขอเชิญชวนองค์กรภาคสังคมซึ่งมีแรงบันดาลใจ มีอุดมการณ์ มุ่งแก้ไขประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณภาพ มีความยั่งยืน ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของImpactCreator โดยที่ SetSocialImpact จะเป็นเวทีเชื่อมโยงให้องค์กรภาคธุรกิจและองค์กรภาคสังคม เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจได้แบ่งปันทรัพยกากร ไม่ว่าจะเป็น ทุน ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ช่องทางการจำหน่าย สถานที่จัดกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคสังคม ส่งผลให้สามารถสร้าง Social Impact อย่างยั่งยืน

 

คุณสมบัติของสมาชิก

 1. เป็นนิติบุคคล

 2. มีวัตถุประสงค์ แรงบันดาลใจ มีอุดมการณ์ มุ่งแก้ไขประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

 3. มีการนำนวัตกรรมทางสังคม เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

 1. สมาชิก SETSocialImpact สามารถใช้เป็นช่องทางในการนำแสนอข้อมูลและกิจกรรมของสมาชิกด้านการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สาธารณชนได้รับรู้

 2. สมาชิกจะได้รับสิทธิในการ update ข้อมูลของสมาชิกให้ทันสมัยโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง 

 3. สมาชิกจะได้รับการติดต่อจาก SETSocialImpact เมื่อมีโครงการที่ตรงกับความสนใจของสมาชิกให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

 4. สมาชิกจะได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่มีการเผยแพร่บน SETSocialImpact

 5. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเป็นสมาชิกและการใช้งานเว็บไซต์ SETSocialImpact

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 2. เจ้าหน้าที่ของ SETSocialImpact จะติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งผลการรับเป็นสมาชิก    

 3. ในกรณีที่ SETSocialImpact พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ลงทะเบียนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและได้บอกรับเป็นสมาชิก  SETSocialImpact จะดำเนินการนำข้อมูลของสมาชิกขึ้นเว็บไซต์ต่อไป

 4. สมาชิกสามารถ Login เข้าระบบใส่ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ความรับชอบต่อสังคม, ปฏิทินกิจกรรม ได้

 

 

ผู้เข้าชม  18302