ข่าวสารและกิจกรรม

ImpactBuzz

ทุกความเคลื่อนไหวของการสร้าง Impact ข่าวสารกิจกรรม ความเปลี่ยนแปลง ปรากฎการณ์ ที่ทำให้เท่าทันกับทุกๆ สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา ในเรื่องความดี เรามีอยู่ตรงนี้ "

ข่าวสารและกิจกรรม News & Activities

รับฟังกลยุทธ์การสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน ก่อน-หลัง Covid หัวข้อ “Building Sustainable Business in Post-COVID world”
115 ผู้เข้าชม
วันที่ 22 เมษายนของทุกปีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNEP) กำหนดให้เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญข...
125 ผู้เข้าชม
จากปัญหาความเครียดรอบด้านที่คนไทยต้องเผชิญทั้ง การระบาดของไวรัส Covid 19 และผลกระทบด้านเศรษฐกิจ Living Recovery Center หนึ่งในกิจการเพื่อสังคม ม...
148 ผู้เข้าชม
Living Recovery Center หนึ่งในกิจการเพื่อสังคม พื้นที่กลางของการพัฒนาจิตใจ สร้างคุณค่าให้ผู้ป่วยจิตเวช ด้วยความเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถคืนสู่สภาวะได...
117 ผู้เข้าชม

ปฏิทินกิจกรรม (SET Social Impact)

    วันปัจจุบัน
    กิจกรรมต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรม News & Activities (ImpactBiz)

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือ โครงการ SET Social Impact SE101@University วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 - 14.00 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แ...

813 ผู้เข้าชม
722 ผู้เข้าชม
ชวนเยาวชนไทยประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชวนเยาวชนไทยระดับประถ...
328 ผู้เข้าชม
โครงการพัฒนากางเกงออกแบบพิเศษเพื่อผู้สูงอายุและคนนั่งรถเข็น !
432 ผู้เข้าชม

ข่าวสารและกิจกรรม News & Activities (ImpactCreator)

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) จ.ยโสธร รณรงค์ลดการใช้ถุงดำพลาสติก ให้ใช้ถุงผ้าที่บริษัทฯ ทำขึ้นจากผ้าที่เหลือใช้แล้ว เพื่อช่วยลดสภาวะเรือนกระจก ลดโลก...
79 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2562 มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 33...
137 ผู้เข้าชม
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ใส่ใจลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมจากการจัดงานอีเว้นท์ "Commart Joy 2019 Into Futuristic Life จากจินตนาการสู่ชีวิตล้ำสม...
427 ผู้เข้าชม
TV Direct อนุมัตินโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน มุ่งสู่การเป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน
581 ผู้เข้าชม
1224 ผู้เข้าชม

ประเด็นปัญหาสังคม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

The British Council was founded to create a friendly knowledge and understanding between the people of the UK and the wider world. We call this wor...
947 ผู้เข้าชม
Entrepreneurship has been an integral part of Sasin's culture since we were founded over thirty-two years ago. 'Self-reliance and Entrepreneurship'...
764 ผู้เข้าชม
SCSM focuses on three areas of sustainability management. 1.curriculum 2.corporate consulting 3.research
887 ผู้เข้าชม
Oxfam is an international confederation of 17 organizations working together with partners and local communities in more than 90 countries. Oxfam w...
534 ผู้เข้าชม