SI GYM

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) จัดโครงการ “SET Social Impact Gym” ภายใต้แนวคิด Idea-to-I done เป็นการแบ่งปันความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อันมีค่า ทักษะการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ จาก Coach ผู้บริหาร Top Executive

News & Activities

SocialImpact Tips