ลงทะเบียน ImpactBiz

SETSocialImpact ขอเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai  ภาคธุรกิจและองค์กรที่มีความพร้อมในด้านทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  เทคโนโลยีในด้านต่างๆ  เงินทุนหรือทรัพยากรอื่นๆ  ที่พร้อมจะร่วมแบ่งปัน ให้การสนับสนุนภาคสังคม   เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ SETSocialImpact ซึ่งจะเป็นเวทีเชื่อมโยงความต้องการของภาคธุรกิจหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง และภาคสังคมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก     

  1. สมาชิก SETSocialImpact สามารถใช้เป็นช่องทางในการนำแสนอข้อมูลและกิจกรรมของสมาชิกด้านการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สาธารณชนได้รับรู้

  2. สมาชิกจะได้รับสิทธิในการ update ข้อมูลของสมาชิกให้ทันสมัยโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง 

  3. สมาชิกจะได้รับการติดต่อจาก SETSocialImpact เมื่อมีโครงการที่ตรงกับความสนใจของสมาชิกให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

  4. สมาชิกจะได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่มีการเผยแพร่บน SETSocialImpact

  5. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเป็นสมาชิกและการใช้งานเว็บไซต์ SETSocialImpact

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

  1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  2. เจ้าหน้าที่ของ SETSocialImpact จะติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งผลการรับเป็นสมาชิก ภายใน 7 วัน    

  3. SETSocialImpact ดำเนินการนำข้อมูลของสมาชิกขึ้นเว็บไซต์

  4. สมาชิกสามารถ Login เข้าระบบใส่ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ความรับชอบต่อสังคม, ปฏิทินกิจกรรม ได้

 

 

ผู้เข้าชม  20226