โครงการข้าวอินทรีย์

ข้าวอินทรีย์ มีจำหน่าย 4 ประเภท แพ็คสูญญากาศ ขนาด 1 ก.ก.

- หอมมะลิขัดขาว ข้าวที่คุ้นปากคนไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ
- มะลิแดง มีโปรตีนและธาตุเหล็กสูง ช่วยสร้างเม็ดเลือด และเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ควบคุมน้ำหนัก
- หอมนิล ช่วยบำรงุสมอง และชะลอการเสื่อมของร่างกาย ลดไขมันในเส้นเลือด
- ข้าวฮาง 9 ชนิด มีสาร GABA สูงที่สุด ช่วยในการบำรุงสมอง ลดความเสี่ยงต่อโรคไต และมะเร็ง
 

กลุ่มเป้าหมาย: 

ประชาชนทั่วไปที่ใส่ใจในการบริโภคอาหารปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 

Social Issue: 

ด้วยสถานการณ์ความผันผวนของตลาดข้าวในภาพรวมของประเทศ ช่องทางการจำหน่ายข้าวอินทรีย์ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง และส่วนต่างที่มีการค้าขายอย่างไม่เป็นธรรม ส่งผลให้เกษตรกรอินทรีย์ในหลายพื้นที่ประสบปัญหาในการจำหน่ายผลผลิต การพัฒนาตลาด และความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

 

Social Impact: 

ช่วยส่งเสริมการดำเนินกิจการ และเศรษฐกิจระดับชุมชน เกิดการกระจายรายได้สู่เกษตรกรรายย่อยอย่างเป็นธรรม ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว และเพิ่มโอกาสในพัฒนาตนเองต่อไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและขยายแนวคิดเกษตรอินทรีย์ที่เป็นระบบการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีและสารสังเคราะห์ทุกประเภทในทุกกระบวนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค การผลิตระบบเกษตรอินทรีย์จึงเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสมดุลของธรรมชาติ

 

ผู้เข้าชม  500