โครงการสุภาพบุรุษนักขับ จากโรงเรียนทักษะพิพัฒน์

เอสซีจีเล็งเห็นถึงความจำเป็นของการพัฒนาทักษะและศักยภาพพนักงานขับรถ จึงจัดตั้งโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและความสามารถพนักงานขับรถของบริษัทในเครือเอสซีจี คู่ค้า และหน่วยงานภายนอก รวมถึงส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้วยการสร้างมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพพนักงานขับรถให้เป็นมืออาชีพ (Smart Driver) สามารถปฏิบัติตามวินัยจราจร และขับขี่ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจและความก้าวหน้าในอาชีพ พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนพนักงานขับรถในการเป็นสุภาพบุรุษนักขับ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมแล้วกว่า 55,700 คน และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ผู้เข้าชม  585