โครงการพลังงานชุมชนระบบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร

โครงการพลังงานชุมชนระบบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร

ชุมชนร่วมกันวางท่อก๊าซ

คณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้ก๊าซ

ครัวเรือนผู้ใช้ก๊าซชีวภาพ

ผู้เข้าชม  79