โครงการรับบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย

โครงการรับบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

โครงการรับบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทยทุกๆ 3 เดือน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม เอสซี แอสเสท จึงอาสาเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน ผู้เช่าภายในอาคาร พนักงานอาคารใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป ณ อาคารชินวัตร 3 โดยมีจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งเฉลี่ย 150 คน ปริมาณโลหิตที่ได้รับเฉลี่ยครั้งละ 60,000 CC.

ผู้เข้าชม  75