กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ เน้นการดูแลสภาพแวดล้อมโครงการให้ดีอยู่ตลอดเวลา โดยหากโครงการใดมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโครงการ ลูกค้าสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อทำการปรับปรุงและพัฒนาได้ ซึ่งที่ผ่านมามีหลายโครงการที่บริษัทฯเข้าไปดูแลความเรียบร้อยให้ ได้แก่

• ดำเนินการขุดลอกคลองสาธารณะ ในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการศุภาลัย พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการขุดลอกคลองในพื้นที่โครงการจัดสรรเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตปีที่ 2 ในปี 2558 บริษัทฯได้มีการจัดจ้างชุมชนและจัดซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับจัดทำของขวัญปีใหม่ เป็นเงินกว่า 2แสนบาท

• ปรับปรุงถนน วางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณซอยพหลโยธิน 48 ด้านหน้าโครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ และทำท่อลอดถนนและปรับปรุงซอยลาซาล บริเวณโครงการศุภาลัย วิลล์ ศรีนครินทร์

• มอบรถบรรทุกขยะมูลฝอย มูลค่า 2.1 ล้านบาท ให้แก่เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อรักษาความสะอาดและจัดระเบียบให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียง และได้มอบรถบรรทุกเก็บขยะให้กับองค์กรบริหารส่วนตำบล อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อรักษาความสะอาด และจัดระเบียบให้หมู่บ้านโครงการศุภาลัยบุรี และบริเวณใกล้เคียง

• ปรับปรุงถนนเลียบคลอง 4 เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว

• มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้กับสถานีตำรวจนครบาล บางโพงพาง เพื่อใช้ตรวจความเรียบร้อยของผู้ใช้รถใช้ถนน

ผู้เข้าชม  70