โครงการเปิดประตูสู่อัคคี

เป็นโครงการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปในการปฏิบัติงานของการเผาทำลายสิ่งปฏิกูลฯ โดยกิจกรรมที่บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนได้แก่ กิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการเผาทำลาย ประจำปี 2558 ได้รับการเข้าเยี่ยมชม 312 หน่วยงาน รวม 1,527 คน แบ่งออกเป็นหน่วยงานเอกชนจำนวน 298 หน่วยงาน หน่วยงานภาครัฐ 3 หน่วยงาน และสถาบันศึกษา 11 สถาบัน

สถาบันศึกษา

หน่วยงานเอกชน

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้เข้าชม  59