"BLIX POP : สนามจินตนาการสำหรับทุกคน" - 5 Newbies ผลผลิตจาก Workshop SE101

Content Creator : ศิรดา วิเศษศิริ 

"BLIX POP"

BLIX POP : Playground for all สนามจินตนาการสำหรับทุกคน “ไม่เห็นก็เล่นได้” การเริ่มต้นของธุรกิจเพื่อสังคมนี้ เกิดจากคุณณัชชา โรจน์วิโรจน์ (กี้) ประธานบริษัทที่มองเห็นความสำคัญของความสุขของเด็กมากกว่าธุรกิจ โดยแรงบันดาลใจเริ่มจากการไปเป็นอาสาสมัครสอนหนังสือให้เด็กที่พิการทางสายตา ซึ่งทำให้เห็นว่าเด็กพิการทางสายตามีแต่อุปกรณ์ที่มุ่งเสริมทักษะ แต่ไม่มีของเล่นที่สร้างความสุขให้กับเด็กๆ ทาง Blix Pop จึงเล็งเห็นถึงความต้องการเล็กๆในวัยเด็กที่บางครั้งเราต้องการแค่เพียงความสุขในการเล่นของเล่นหรือสนามเด็กเล่น แต่กลับถูกปิดกั้นเพราะเพียงแค่เราเป็นผู้พิการทางสายตา คุณณัชชาจึงนำปัญหานี้ไปศึกษาและพัฒนาต่อ ขณะเรียนต่อในสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จนออกมาเป็นของเล่นเสริมจินตนาการ ที่ชื่อว่า BLIX POP สามารถสร้างสรรค์ได้ทั้งสนามหญ้า ทางเดิน เนินลาดเอียง ด้วยรูปทรงต่างๆที่แตกต่างกันไปตามแต่จินตนาการของเด็กๆ

ซึ่งของเล่นแต่ละชิ้นจะมีความแตกต่างกันที่ผิวสัมผัส (texture) เพื่อให้เด็กสามารถที่จะเรียนรู้ความต่างด้วยประสาทสัมผัสอื่นมากกว่าการมองเห็น รวมถึงชองเล่นชุดนี้สามารถเล่นได้ทั้งเด็กพิเศษและเด็กปกติ โดยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผู้พิการทางสายตาเท่านั้น และเป็นการพัฒนาการเข้าสังคมร่วมกับผู้อื่นให้กับน้องๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักพัฒนาการสำคัญที่เด็กพิเศษต้องการ ในส่วนของขั้นตอนการผลิต ทางเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งการเชื่อมต่อวัสดุต่างๆ ความปลอดภัยได้มาตรฐาน มอก. เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของเด็กและความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของครอบครัว โรงเรียนหรือองค์กรที่สนใจซื้อสินค้า

ปัจจุบันนี้ธุรกิจเพื่อสังคมอย่าง BLIX POP เติบโตและเป็นที่สนใจของทั้งหน่วยงายภาครัฐ เอกชน รวมถึงองค์กรต่างๆจากต่างประเทศอย่างมาก เนื่องจากประโยชน์และคุณภาพของสินค้าที่เป็นที่ยอมรับถึงความแตกต่างให้กับวงการของเล่นได้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสร้างความเท่าเทียมโดยการเร่งพัฒนาทักษะการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) ชุดของเล่นของ BLIX POP มีให้เลือก 4 แบบ แบบละ 40 ชิ้น ซึ่งทั้งหมดสามารถนำมาประกอบกันได้หมดเพื่อเสริมการออกแบบตามจินตนาการ จึงไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเด็กพิเศษหรือผู้พิการทางสายตา ทั้งยังเสริมทักษะให้เด็กโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เด็กออทิสติก และเด็กพิการซ้ำซ้อนได้

BLIX POP ยังแสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบันสังคมยังคงหลงลืมความสุขและความสนุกของเด็กพิเศษ ที่ไม่ใช่แค่เพียงเด็กที่พิการทางสายตาเพียงอย่างเดียว ยังรวมถึงน้องพิเศษที่มีความบกพร่องในด้านอื่นๆ หรือเด็กปกติทั่วไปก็สามารถเล่นได้เช่นกัน ในสังคมปัจจุบันมักจะเกิดการปิดกั้นโอกาสในสังคมของเด็กพิเศษ แต่ถ้าเพียงคุณสนใจ มอบความสุขเพียงเล็กน้อยให้พวกเขา ความรู้สึกเหล่านี้จะกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเขา ที่จะกล้ากลับเข้ามาสู่สังคมได้ ดังนั้น “ไม่เห็นก็เล่นได้” เป็นแค่เพียงโครงการเริ่มต้นเท่านั้นที่จะจุดประกายในการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อริเริ่มและพัฒนาโครงการต่อไปให้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นมาร่วมสร้างโอกาส และมอบความสุขให้กับน้องๆด้วยกันนะคะ

สามารถติดตาม BLIX POP ได้ที่ www.facebook.com/blixpop นะคะ
ผู้เข้าชม  950