รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย สาขาการพัฒนาการศึกษา

SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ครบรอบ 10 ปี รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน  อินทรวิชัย สาขาการพัฒนาการศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ อธิการวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เภสัชกรชาวไทยที่อุทิศตนวิจัยค้นคว้าจนผลิตยารักษาโรคเอดส์ได้เป็นครั้งแรกในประเทศกำลังพัฒนา มีผลงานเป็นที่สนใจใน วงกว้าง ได้แก่ รางวัลนักวิทยาศาสตร์โลก (Global Scientist Award) จากมูลนิธิเลตเต็น ประเทศนอร์เวย์ประจำปี 2547 รางวัลบุคคลแห่งปีของเอเชียประจำปี. 2551 รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะประจำปี 2552 เป็นผู้ก่อตั้ง “ลังกาสุกะโมเดล” (พ.ศ.2552) เครือข่ายผลิตยาสมุนไพร และสุขภาพของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใต้  ขับเคลื่อนโดยมีประชาชนในท้องถิ่น เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสาธารณสุขของชุมชน (Community Health )

ผู้เข้าชม  363