รางวัลพลตรีสำเริง ไชยยงค์ สาขาการส่งเสริมกีฬา

SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ครบรอบ 10 ปี รางวัลพลตรีสำเริง ไชยยงค์ สาขาการส่งเสริมกีฬา  

นายเจต บุญเป็ง

อาสาสมัครผู้รับผิดชอบเยาวชนในโครงการ “เก่อญอโพ ก้าวสู่ความไพบูลย์” ณ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ค้นหาเด็กๆ เก่อญอโพ (กะเหรี่ยง) ตามหมู่ตามขุนเขา เพื่อนำมาสอนเรื่อง จริยธรรม โดยใช้กีฬา และดนตรีเป็นสื่อ และเปิดบ้านให้การเลี้ยงดูและทุ่มเทดูแลฝึกสอนฟุตบอลให้กับทีม กระทั่งมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง จนเป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขันและรับรางวัลชนะเลิศในโรงเรียนระดับตำบล อำเภอ รวมทั้งได้รับการคัดเลือกเป็นนักฟุตบอลจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน  

นายสนธยา งามแยะ

จิตอาสาสอนฟุตบอลเด็กในชุมชน และเด็กด้อยโอกาส ซึ่งขาดทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอล โดยนำเด็กและเยาวชนยากจนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงในอ.เมือง จ. สุรินทร์  มาอาศัยที่บ้าน และฝึกสอนการเล่นกีฬาฟุตบอลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและยังหาทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลเด็กๆ มาเป็นวลานานนับ 10 ปีควบคู่การเป็นผู้ฝึกสอนทีมเยาวชน  จ.สุรินทร์ ก่อตั้งทีมชมรมฟุตบอลเมืองช้าง เอฟ ซี  เพื่อส่งเสริมให้กีฬาฟุตบอลเป็นเครื่องมือในการสร้างเยาวชนคุณภาพ ห่างไกลยาเสพติด และสามารถเป็นอาชีพสร้างรายได้ เลี้ยงตนเองและครอบครัว

ผู้เข้าชม  305