ศูนย์รวมการแบ่งปัน

ImpactVolunteer

รับอาสา ผลิต "ลูกปัดกระดาษ"

กิจกรรมอาสาผลิต “ลูกปัดกระดาษ”

องค์กร : โครงการอาสาสมัครนอกเวลามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

ในโครงการ : พลเมืองอาสา

สถานที่ : สุขาภิบาล 2 ซอย 15 ถ.สุขาภิบาล 2 เขตประเวศ กทม.

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ช่วงวันทำงาน

ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 60 
ถึง 20 กันยายน 60 
เวลา : 09:30 น. - 15:30 น. 
ทุกวัน (ไป-กลับ) 

รายละเอียดงานอาสา

กิจกรรมอาสาผลิต “ลูกปัดกระดาษ

อาสาผลิตลูกปัดกระดาษ เพื่อนำลูกปัดไปประกอบทำ ก้อนนวดบำบัดสุขภาพ โดยลูกปัดทำจากกระดาษรีไซเคิล เมื่อประกอบเป็นก้อนนวดแล้วนำไปให้กลุ่มผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือผู้ป่วยด้อยโอกาสนำไปบำบัดสุขภาพตนเอง ทั้งนี้เราพิจารณาว่ามีกระดาษจำนวนมากที่ใช้ครั้งเดียว แล้วต้องทิ้งไป จึงนำกระดาษมาทำเป็นลูกปัดแล้วนำลูกปัดไปประกอบเป็นอุปกรณ์นวดมือนวดเท้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่นอกจากช่วยบำบัดสุขภาพแล้วยังใช้วัสดุช่วยลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อนได้ด้วย อีกทั้งสามารถนำไปเผยแพร่ให้ผู้ต้องการดูแลสุขภาพสามารถผลิตได้เองจากวัสดุใกล้ตัว หรือผู้ที่มีกระดาษไม่ใช้แล้วสามารถอาสาผลิตเพื่อมอบเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้

ในแต่ละก้อนนวดจะใช้ลูกปัดกระดาษรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบจำนวนมาก เราจึงรับอาสามาช่วยกันทำลูกปัดกระดาษรีไซเคิล

ก้อนนวดบำบัดสุขภาพแม้จะมุ่งเน้นเรื่องทำอุปกรณ์ใช้บำบัดสุขดูแลขภาพแต่ทางโครงการได้คิดเชื่อมโยงกับผลประโยชน์อื่นๆด้วย คือ

1.ลูกปัดบำบัดสุขภาพ มอบให้ผู้ต้องการดูแลสุขภาพ

2.การรีไซเคิล โดยนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาทำเป็นลูกปัด ลดขยะ ลดโลกร้อน และรักษาสิ่งแวดล้อม

3.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กระดาษที่ไม่ใช้แล้ว แทนที่นำไปจำหน่ายเป็นกิโล ได้ราคาต่ำกว่าการแปรรูป

ลูกปัดบำบัดสุขภาพ นำไปไหน

üมอบแก่สถานพยาบาลนำไปแจกจ่ายต่อผู้ป่วย

üมอบให้กับกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น กลุ่มแรงงานที่ต้องใช้มือ แขนขา (ขับรถรับจ้าง แรงงานแบกขนเป็นต้น)

üนำไปเผยแพร่และแจกจ่ายในการรณรงค์สุขภาพทั่วไป

üมอบกลุ่มชุมชน เช่น ชุมชนชาวประมง ชุมชนเกษตร

กำหนดการ

รับอาสาทุกวันระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 20 กันยายน เวลา 9:30 – 15:30 โดยนัดหมายวันเวลาล่วงหน้า

สถานที่

ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ สุขาภิบาล 2 ซอย 15 ถ.สุขาภิบาล 2 เขตประเวศ กทม.

ทักษะของอาสาสมัครที่ต้องการ

ความสามารถพิเศษ (Special Skill) : ไม่มี

ทักษะวิชาชีพ (Professional Skill) : ไม่มี

ประเภทงานอาสา

หัตถกรรมและงานฝีมือ เย็บ ปัก ถัก ร้อย, สิ่งแวดล้อมและการเกษตร, เด็กและเยาวชน, สตรี, ผู้สูงอายุและครอบครัว, ผู้พิการ, สุขภาพและสาธารณสุข

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มี

รับสมัครภายใน

20 กันยายน 60

รายละเอียดการเดินทาง

ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ สุขาภิบาล2ซอย15ถ.สุขาภิบาล2เขตประเวศ กทม. เราจะส่งแผนที่ให้ผู้ที่ได้รับการตอบรับแล้ว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

ประสานกิจกรรมมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมContact : Thai Volunteer Service (TVS)

๔๐๙ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐

409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320

โทร./Phone 095-9977724เวลางาน E-mail:volunteerservice@gmail.com

Website:www.thaivolunteer.org

 142
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์