โครงการ Care the Bear

สูตรการคำนวณก๊าซเรือนกระจกจากงาน Event (Eco event kit)

สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อ

สายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม

โครงการ Care the Bear, Change the Climate Change by Eco event

 02 009 9999 หรือ 02 009 9489 / 02 009 9480

    

   

     

 

ผู้เข้าชม  5665