กิจกรรมเพื่อสังคม

Activity

กิจการเพื่อสังคม “ฟาร์มสุข ไอศกรีม”

กิจกรรม ไอติม ชิมความสุข Family Building

กิจกรรม ไอติม ชิมความสุข Family Building
17/09/2559
สวนโมกข์ กรุงเทพ
จตุจักร
จตุจักร
กรุงเทพฯ

กิจกรรมสร้างความสุข ความรัก ให้คนในครอบครัว ด้วยการเรียนรู้ธรรมะจากชีวิต รู้จักตนเอง รู้จักคนที่รัก และรู้จักเพื่อนใหม่ ผ่านเกมส์และความสนุกสนาน ภายใต้กิจกรรมนี้
ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน
รายละเอียด register.bia.or.th

486 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์