มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

พระราชทานกำลังใจ เจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

พระราชทานกำลังใจ เจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ชื่อกิจกรรม :
พระราชทานกำลังใจ เจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
วันที่ :
01/01/1970
สถานที่ :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
-
รายละเอียดกิจกรรม :

สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ได้เสด็จพระ ราชดำเนินประกอบพิธีเปิดอาคารสำนักงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ แห่งแรกบนถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน โดยมี นายอภิลาศ โอสถานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิ และคณะทำงาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา

หลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงตัดริบบิ้นเปิดอาคารพร้อมทั้งทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ และทรงลงพระนามาภิไธยบนผืนผ้าไหม พร้อมกับทรงพระอักษรว่า “ได้ทำงานช่วยคนอื่นถือว่าเป็นเกียรติ ทำให้เรามีความสุข” จากนั้นได้เสด็จฯทอดพระเนตรนิทรรศการตามชั้นต่างๆของอาคารอย่างสนพระทัยเป็นเวลาร่วม 1 ชม. อาทิ นิทรรศการภาพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงงานในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ, นิทรรศการผลิตภัณฑ์ดอยตุง เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้เสด็จฯเยี่ยมร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ บริเวณชั้น 1 ของอาคาร และทรงกรอกใบสมัครบัตรสมาชิกร้านดอยตุง หมายเลข 001 ด้วยพระองค์เอง พร้อมกับทรงโชว์บัตรเจ้าหน้าที่ดอยตุงของพระองค์ หมายเลข 905 แก่ผู้เข้าเฝ้าได้ชมด้วย จากนั้นได้เสด็จฯยังชั้นที่ 2, 3 และ 4 เพื่อทอดพระเนตรภาพและข้อมูลหน่วยงานหัตถกรรมออกแบบ, กาแฟ และแมค–คาเดเมีย, การท่องเที่ยวและการตลาด รวมทั้งการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆของเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการดอยตุง ซึ่ง พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ได้ถวายรายงานการทำงานในส่วนการศึกษาของมูลนิธิ เกี่ยวกับการจัดทำค่ายเยาวชนใฝ่ดีกับเด็กๆ ที่ดอยตุง เพื่อนำเด็กรุ่นใหม่ทั้งเด็กชาวเขาและเด็กกรุงเทพฯไปเรียนรู้การทำงานของมูลนิธิ ซึ่งได้รับพระราชกระแสรับสั่งชมจากสมเด็จพระเทพฯว่า “เป็นโครงการที่ดี เด็กกรุงเทพฯจะได้อยู่กับธรรมชาติและได้สูดอากาศบริสุทธิ์บ้าง”

ผู้เข้าชม  2456