บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ชื่อกิจกรรม :
ประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
วันที่ :
17/01/2017
สถานที่ :
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
ตำบล/แขวง :
ตลาดบางเขน
อำเภอ/เขต :
หลักสี่
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
ผู้เข้าชม  665