ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Matching Day ครั้งที่ 1

Matching Day ครั้งที่ 1
ชื่อกิจกรรม :
Matching Day ครั้งที่ 1
วันที่ :
02/03/2017
สถานที่ :
ห้องประชุม 505 อาคาร A ชั้น 5 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

กิจกรรมหารือ ระหว่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อเป็นการเลือกสนับสนุน หรือ เลือกการลงทุนทางสังคมผ่าน SE 

ผู้เข้าชม  1044