บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง

ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง
ชื่อกิจกรรม :
ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง
วันที่ :
15/08/2016 - 01/01/1970
สถานที่ :
-
ตำบล/แขวง :
หัวเวียง
อำเภอ/เขต :
เมืองลำปาง
จังหวัด :
ลำปาง
รายละเอียดกิจกรรม :
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 นางสาวจรัญพร  เลิศสหกุล ในฐานะกรรมการระดับประเทศ ร่วมลงตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวระดับประเทศ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 จ.ลำปาง 
ผู้เข้าชม  654