บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม /บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม /บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง
ชื่อกิจกรรม :
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม /บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง
วันที่ :
15/08/2016 - 13/09/2022
สถานที่ :
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 จ.ลำปาง
ตำบล/แขวง :
หัวเวียง
อำเภอ/เขต :
เมืองลำปาง
จังหวัด :
ลำปาง
รายละเอียดกิจกรรม :

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 นางสาวจรัญพร  เลิศสหกุล ในฐานะกรรมการระดับประเทศ ร่วมลงตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวระดับประเทศ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 จ.ลำปาง 

ผู้เข้าชม  1056