บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด /โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี จัดกิจกรรมค่ายสัมผัสธรรมชาติ กับซับลังกา

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด /โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี จัดกิจกรรมค่ายสัมผัสธรรมชาติ กับซับลังกา
ชื่อกิจกรรม :
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด /โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี จัดกิจกรรมค่ายสัมผัสธรรมชาติ กับซับลังกา
วันที่ :
10/12/2016 - 11/12/2016
สถานที่ :
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
ตำบล/แขวง :
กุดตาเพชร
อำเภอ/เขต :
ลำสนธิ
จังหวัด :
ลพบุรี
รายละเอียดกิจกรรม :

        กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี  อีกหนึ่งกิจกรรมที่ ทางทีมงานเป็นวิทยากรนำกระบวนการเรียนรู้ ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี  วันที่ 10–11 ธันวาคม 2559 โดยได้ใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ที่สนุกสนานผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เยาวชนได้เกิดความเข้าใจ รู้ รัก และตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเกิดทักษะทางสังคมในการเป็นผู้นำ  การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ

         เยาวชนกว่า 70 คน กับช่วงเวลา 2 วัน 1 คืน นั้นอาจดูว่าน้อยนิด แต่เยาวชนได้ทำกิจกรรมมากมายที่ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ  การสร้างฝายประชารัฐ และการเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ  ณ ถ้ำผาผึ้ง สิ่งที่เยาวชนได้รับกลับไปนั้น คือสิ่งที่ผู้ให้อย่างพวกเราคาดหวังว่าพวกเขาจะเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนช่วยให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ต่อไป  กำลังกาย กำลังใจเพียงกลุ่มเล็กๆ แต่เข้มแข็งก็สามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ได้ เราเชื่อแบบนั้น…..

ผู้เข้าชม  1347