บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม /บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ถอดบทเรียนการดำเนินงานของเครือข่าย"

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม /บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ชื่อกิจกรรม :
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม /บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ถอดบทเรียนการดำเนินงานของเครือข่าย"
วันที่ :
28/02/2017 - 01/03/2017
สถานที่ :
โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
ตำบล/แขวง :
ตลาดบางเขน
อำเภอ/เขต :
หลักสี่
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการเป็นวิทยากรกระบวนการงานประชุมเชิงปฏิบัติการ "ถอดบทเรียนการดำเนินงานของเครือข่าย" ณ โรงแรมรามา การ์เด้น เพื่อสร้างองค์ความรู้และแนวทางในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม จากประสบการณ์และความคิดของกลุ่มคนที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในมิติที่หลากหลาย ได้แก่ สำนักงานสีเขียว โรงแรมสีเขียว วัด/มัสยิดสีเขียว สินค้าสีเขียว เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และ ทสจ./สสภ.

        ผลสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของกิจกรรม ตลาดนัดความคิด ทุกท่านมีการนำเสนอที่หลากหลาย ที่มีสีสัน ทำให้เกิดบรรยากาศที่สนุกสนาน  ซึ่งผลสรุปจะกลายเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะถูกนำไปสังเคราะห์ให้เกิดแผนปฏิบัติการมาตรฐานสีเขียวต่อไปในอนาคตข้างหน้า

        พวกเราดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้ดีและยั่งยืนตลอดไป...

ผู้เข้าชม  1117