บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

Matching Day

Matching Day
ชื่อกิจกรรม :
Matching Day
วันที่ :
02/03/2017 - 01/01/1970
สถานที่ :
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

        ทีมงาน กรีน สไตล์ ขอขอบคุณทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่เปิดโอกาสให้พวกเรา ได้ทำตามภารกิจที่ตั้งเป้าหมายไว้ ด้วยการจัดงาน Matching Day ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ทำให้พวกเราได้มีช่องทางพบปะกับบริษัทจดทะเบียนใน SET เพื่อนำเสนอแนวทางความร่วมมือกันในการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกไปสู่สังคมให้มากที่สุด

        พวกเรายังต้องขอขอบคุณเสียงตอบรับ และความสนใจที่บริษัทหลายแห่งมีให้ ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องนำไปดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเราทุกคน

ผู้เข้าชม  962