ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ครบรอบ 10 ปี”

“SET  เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม  ครบรอบ  10 ปี”
ชื่อกิจกรรม :
“SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ครบรอบ 10 ปี”
วันที่ :
14/03/2017
สถานที่ :
ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

ผู้เข้าชม  1365